PROJEKTY

Projekty, programy, konkursy

 

2020/2022

Pomoc w uzupełnianiu wiedzy- zajęcia wspomagające –szkoła otrzymała dodatkowe  120h zajęć wspomagających  w ramach programu. Są to zajęcia dla klas 4-8 z przedmiotów egzaminacyjnych dla klas 7-8 oraz klasy 4 z matematyki.
 

„ Architekci Wiedzy”- Szkoła ćwiczeń w Łodzi. .Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.   Szkoła  jest beneficjentem programu zyskując roczne szkolenia dla 8 nauczycieli.

 

Kampania społeczna „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie” - Organizatorem Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie „Visus Supremus”  Uzyskanie przez szkolę certyfikatu „ Szkoły Przyjaznej Osobom Niewidomym”

 

 

 

2021 „Wychowanie przez czytanie” Propagowanie czytelnictwa / Muzeum Tradycji Niepodległościowych/

 

2020/2021 – Apteczka pierwszej pomocy ogólnopolski program profilaktyczny

 

2019/2020

 

Projekt WFOŚiGW w Łodzi: Woda naszym skarbem 2019·Dotacja  15417,00 zakończony październiku 2019r.

2019/2020 dotacja rządowa /rezerwa budżetowa na zakup pomocy do pracowni biologiczno- chemiczno- fizycznej:  53.592 zł.

2019/2020 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa: dotacja 12 000,00 zakup książek do biblioteki szkolnej,

 

Projekty międzynarodowe: 2019-2021
Erasmus+ Edukacja Szkolna projekt pt. Let's use digital tools to talk about tolerance kwota 148569,00 zł. Projekt wieloletni zakończył się w lutym 2021r.

Erasmus+ Edukacja Szkolna projekt pt. Przekraczając granice: społeczne włączenie osób z niepełnosprawnością  118428,00 zł. Projekt wieloletni zakończył się w sierpniu 2021r. zakończone

Projekt ekologiczny „Woda naszym skarbem”

Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach została laureatem konkursu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i otrzymała dofinansowanie na wdrożenie projektu ekologicznego „Woda naszym skarbem”. Dotacja wyniesie: 15 417,00, a całkowity koszt realizacji zadania 17 130,00.

Celem działań podejmowanych w ramach projektu będzie podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. Projekt ma pogłębić wiedzę uczniów na temat sposobów ochrony wody i pomóc wykształcić nawyki dotyczące racjonalnego jej zużycia.

W projekcie zaplanowane jest:

1. Zakup pomocy dydaktycznych

2. Wycieczki edukacyjne:

a) Miasto Łódź dzięki wodzie.. - Muzeum Kanału „Dętka”, Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi

b) Woda źródłem energii - Geotermia Uniejów, Termy Uniejów, Elektrownia Wodna Jeziorsko, Rezerwat przyrody Jeziorsko

c) W poszukiwaniu wody - Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, PGE Giganty Mocy

d) Źródła - niezwykłym skarbem - Rezerwat przyrody nieożywionej „Niebieskie źródła”, Wydział Produkcji Wody „Tomaszów", Elektrownia wodna Smardzewice, Zbiornik Sulejowski

e) Wody Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich - Rezerwat Struga Dobieszkowska, Plichtów, Byszewy

3. Zajęcia stacjonarne:

a) Warsztaty ekologiczne „Niebieska Planeta”

b) Warsztaty ekologiczne „Czysta woda prawem człowieka”

c) Warsztaty ekologiczne „KTO MIESZKA W WODZIE”?

4. Konkursy:

a) konkurs fotograficzny „WODA w krajobrazie WZNIESIEŃ ŁÓDZKICH”

b) konkurs graficzny „Kropelka wody na wagę złota - proste rady na poszanowanie wody”

c) konkurs plastyczny „Życie w wodzie”

d) konkurs wiedzy „Woda - temat rzeka”

5. Inne działania:

a) Światowy Dzień Wody

b) koło ekologiczne: Badanie czystości wody rzeki Moszczenicy oraz stawów w Starych i Nowych Skoszewach

www.zainwestujwekologie.pl

Aleksandra Frankenberg

Instytut Kreatywnej Biologii na Uniwersytecie Łódzkim

 

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie Instytut Kreatywnej Biologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Jest to projekt skierowany do uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, którzy stawiają na własny rozwój i nie boją się podejmować wyzwań.

 

IKB to cykl wykładów i warsztatów prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Duża porcja aktualnej wiedzy podana w przystępny dla uczniów sposób, ponadto to okazja do przekroczenia uczelni wyższej już jako uczeń szkoły podstawowej.

 

Aleksandra Frankenberg

Program GLOBE

 

Global Learning and Observations to Benefit the Environment-to ogólnoświatowy, edukacyjny program badawczy, który uczy młodzież rozumienia globalnych problemów środowiska przyrodniczego poprzez obserwacje i badania prowadzone w najbliższym otoczeniu. Jego misją jest podnoszenie umiejętności badawczych młodzieżyw zakresie fizyki, chemii, biologii, geografii, matematyki oraz promocja naukowego podejścia do badania zjawisk przyrodniczych.

 

Uczniowie naszej szkoły, od 2003r. każdego dnia badają składniki  pogody tj.:

-   temperaturę powietrza

-   stopień zachmurzenia

-   rodzaj chmur

-   opady atmosferyczne

 

Następnie wysyłają zebrane dane przez internet w j. angielskim do bazy danych Programu www.globe.gov, a odpowiednie narzędzia umożliwiają ich wizualizacje on-line. Współpraca z uczniami z całego świata rozwija umiejętność komunikowania się w językach obcych. Wyniki badań publikowane są na portalu i wykorzystywane przez naukowców.

Aleksandra Frankenberg

Jolanta Frankiewicz

 
Cyfrowobezpieczni.pl - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa
 
 
Miło nam Państwa poinformować,  że nasza szkoła została zakwalifikowana do wzięcia udziału w zadaniu publicznym pt. „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia" w ramach, którego realizowany jest projekt„CYFROWOBEZPIECZNI.pl - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa” finansowany ze środków budżetu państwa otrzymanych od Ministra Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015−2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach − „Bezpieczna+”.

 

Aneta Łyszcz

Spring Alive to międzynarodowy projekt….

 

 

Spring Alive to projekt edukacyjny BirdLife International, prowadzony przez OTOP, skierowany głównie do dzieci w wieku 8-12 lat zafascynowanych fenomenem ptasich migracji. Polega on na obserwacji pierwszych w danym roku czterech gatunków ptaków migrujących: bocianów białych, jaskółek dymówek, jerzyków, kukułek oraz żołn i rejestracji zebranych danych na stronie internetowej http://www.springalive.net/pl-pl.

 

Uczestnicy koła ornitologicznego co roku uczestniczą w wycieczce zorganizowanej przez Klub Obserwatorów Ptaków w Dolinie Bzury http://www.sp7.edu.lodz.pl/G17.HTM, podczas której obserwują ptaki migrujące.

 

         Aleksandra Frankenberg

„Wychowanie przez czytanie – z książką w świat wartości”

 

  Nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego „Wychowanie przez czytanie – z książką w świat wartości”, którego organizatorem jest  Fundacja ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom. Projekt skierowany jest do uczniów klas 6 i 7 i  jest on realizowany w naszej szkole w listopadzie i grudniu 2017r.

 

  Celem projektu jest promocja czytelnictwa i wartościowej literatury oraz wspieranie rozwoju moralnego młodzieży, a pomocą w tym będą bezpłatne pakiety złożone z: książki „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach” – do przeczytania z uczniami, poradników „Z dzieckiem w świat wartości” i „Wychowanie przez czytanie” dla prowadzących program nauczycieli oraz ze scenariuszy zajęć na temat poszczególnych wartości moralnych, opracowanych przez Fundację.

 

Pod opieką nauczycieli uczniowie  omawiają istotę i skutki stosowania bądź zaniechania poszczególnych wartości moralnych, a na zakończenie projektu stworzą krótkie filmiki prezentujące wybrane przez siebie wartości. Wykonane przez uczniów prezentacje wezmą udział w ogólnopolskim konkursie.

 

  Mamy nadzieję, że realizacja zadań projektowych w naszej szkole nie tylko wskaże uczniom korzyści płynące z zastosowania pozytywnych wartości w życiu codziennym ale także zachęci do częstszego sięgania do literatury jako źródła inspiracji przy podejmowaniu ważnych decyzji, a czas spędzony z książką będzie prawdziwą przyjemnością. 

  I.Kosińska

 

 

Aktywna tabica

 

Z wielką radością informujemy, że nasza szkoła została zakwalifikowana do objęcia wsparciem finansowym w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica”.

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/aktywna-tablica-zalozenia-do-projektu-programu-rzadowego.html

Program e-Twinning

 

W  roku szkolnym 2017/2018 będziemy realizowali  międzynarodowy projekt (program  e-Twinning ).

 

Tytuł projektu  ‘Birds around us’ – projekt  realizowany będzie przez uczniów z klasy VII  (w ramach koła ornitologiczneg oraz koła europejskiego).

 

Uczniowie klasy siódmej podejmą współpracę ze szkołą hiszpańską (miejscowość Ceuta położona na kontynencie afrykańskim).

 

 

Celem tej współpracy będzie wymiana wiadomości o otaczającej faunie oraz florze, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków, rozwijanie u  uczniów szacunku do przyrody, kształtowanie postaw proekologicznych oraz doskonalenie kompetencji  językowych (język angielski i hiszpański).

 

Uczniowie będą mieli także możliwość wzbogacenia swojej wiedzy o krajach Unii Europejskiej, zarówno o Polsce jak i o Hiszpanii.     

 

Planowane są następujące działania:

 

  • przygotowanie i wymiana  informacji o swoich krajach, regionach, szkole (geografia, przyroda, kultura, zwyczaje i tradycje itp.) w języku angielskim

  • przygotowanie i wymiana  informacji o sobie i swoich zainteresowaniach w języku angielskim

  • przygotowanie raportu z obserwacji ptaków migrujących (Europejskie Dni Ptaków)

  • przygotowanie prezentacji Power Point na temat najpopularniejszych gatunków ptaków mieszkających w naszej okolicy

  • przygotowanie broszury o obserwacji ptaków

  • konkurs na logo projektu

  • konkurs plastyczny „Mój ulubiony ptak” i wirtualna galeria

 

Jadwiga Świątek

Współpraca z Sulzfeld

 

W tym roku szkolnym kontynuujemy współpracę ze szkołą niemiecką z gminy partnerskiej z Sulzfeld.   W tamtym roku szkolnym w maju uczniowie naszej szkoły odwiedzili swoich niemieckich kolegów i koleżanki z Sulzfeld, przez których zostali bardzo ciepło przyjęci   i ugoszczeni.  Była to pierwsza wymiana uczniowska z Sulzfeld. W tym roku szkolnym to niemieccy koledzy przyjadą do Polski z rewizytą.  Z radością  czekamy na ich przyjazd.

Jolanta Kwiatek

Spring Alive

 

Spring Alive

 

Cyfrowobezpieczni.pl

 

Technologie z klasą

 

Nasza szkoła w liczbach