top of page

PROJEKTY

Projekty, programy, konkursy

 

2020/2022

"Architekci wiedzy"

W latach 2021-2022 nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach uczestniczyli w innowacyjnym projekcie edukacyjnym „Architekci wiedzy - szkoła ćwiczeń w Łodzi”, zrealizowanym przez Ogólnopolskiego Operatora Oświaty w partnerstwie z ŁCDNiKP oraz Uczelnią Nauk Społecznych, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (środki finansowe: 1 338 899,28 zł).

W projekcie wzięło udział siedem szkół podstawowych z terenu woj. łódzkiego, w tym: dwie szkoły z terenów wiejskich oraz jedna szkoła integracyjna/specjalna, które pełniły rolę szkół współpracujących i były odbiorcami działań szkoły ćwiczeń.

Projekt obejmował wsparcie w czterech obszarach: matematycznym (E.Szubert, M.Mirys), przyrodniczym (J.Żeromińska, A.Frankenberg), informatycznym (C.Książek, S.Szeląg) i językowym (M.Pietrzyk, L.Kowalczyk) oraz ICT, innowacyjności i nauczania eksperymentalnego.

Nauczyciele uczestniczyli w licznych działaniach, takich jak organizacja sieci współpracy, lekcje pokazowe, warsztaty metodyczne, konsultacje indywidualnych, superwizje,  szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych i TIK.

 

 

 

Szkoła ćwiczeń oraz partnerzy opracowali i wdrożyli podczas realizacji przedsięwzięcia materiały dydaktyczne dla nauczycieli i studentów pedagogiki. W ten sposób wszyscy uczestnicy projektu otrzymali wsparcie i umiejętności, które będą mogli wykorzystywać w swojej pracy w przyszłości.

Aleksandra Frankenberg

Pomoc w uzupełnianiu wiedzy- zajęcia wspomagające –szkoła otrzymała dodatkowe  120h zajęć wspomagających  w ramach programu. Są to zajęcia dla klas 4-8 z przedmiotów egzaminacyjnych dla klas 7-8 oraz klasy 4 z matematyki.
 

„ Architekci Wiedzy”- Szkoła ćwiczeń w Łodzi. .Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.   Szkoła  jest beneficjentem programu zyskując roczne szkolenia dla 8 nauczycieli.

 

Kampania społeczna „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie” - Organizatorem Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie „Visus Supremus”  Uzyskanie przez szkolę certyfikatu „ Szkoły Przyjaznej Osobom Niewidomym”

 

 

 

2021 „Wychowanie przez czytanie” Propagowanie czytelnictwa / Muzeum Tradycji Niepodległościowych/

 

2020/2021 – Apteczka pierwszej pomocy ogólnopolski program profilaktyczny

 

2019/2020

 

Projekt WFOŚiGW w Łodzi: Woda naszym skarbem 2019·Dotacja  15417,00 zakończony październiku 2019r.

2019/2020 dotacja rządowa /rezerwa budżetowa na zakup pomocy do pracowni biologiczno- chemiczno- fizycznej:  53.592 zł.

2019/2020 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa: dotacja 12 000,00 zakup książek do biblioteki szkolnej,

 

Projekty międzynarodowe: 2019-2021
Erasmus+ Edukacja Szkolna projekt pt. Let's use digital tools to talk about tolerance kwota 148569,00 zł. Projekt wieloletni zakończył się w lutym 2021r.

Erasmus+ Edukacja Szkolna projekt pt. Przekraczając granice: społeczne włączenie osób z niepełnosprawnością  118428,00 zł. Projekt wieloletni zakończył się w sierpniu 2021r. zakończone

Spring Alive

 

Spring Alive

 

Cyfrowobezpieczni.pl

 

Technologie z klasą

 

Nasza szkoła w liczbach

 

bottom of page