top of page

Program “Laboratoria Przyszłości”  

Mamy przyjemność poinformować, że nasza szkoła bierze udział w programie “Laboratoria Przyszłości” 

Jest to program rządowy, w ramach którego szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.  

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

Lidia Kowalczyk

„Laboratoria Przyszłości” – realizacja projektu w Starych Skoszewach

Laboratoria przyszłości są inicjatywą edukacyjną realizowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem tej  inicjatywy  „jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.”(cyt. https://www.gov.pl/web/laboratoria.).

Również nasza szkoła przystąpiła do projektu i pozyskała ten ponadczasowy, nowoczesny sprzęt. W szkole pojawiły się między innymi: okulary wirtualnej rzeczywistości VR, które przenoszą nas do dowolnego miejsca w   trójwymiarowym świecie, drukarka 3D wraz z laptopem umożliwiająca przestrzenne wydruki z bibliotek bądź zaprojektowanych samodzielnie, a nawet Skaner3D, kompatybilny z naszą drukarką.

Celem podwyższenia naszych umiejętności programistycznych został zakupiony sprzęt w postaci zestawów do kodowania, które to rozbudzają naszą kreatywność, mikrokontrolerów Arduino oraz zestawów mBotów, do konstruowania i programowania sztucznej inteligencji.

Do zgłębiania tajników biologii służy nam zakupiony przenośny mikroskop cyfrowy, mikroskop cyfrowy z ekranem LCD, oraz mikroskop z kamerą w walizce. Z pozyskanego sprzętu będzie można korzystać również w plenerze.

Na zajęciach z fizyki można korzystać z lutownicy z akcesoriami, a na zajęciach z przedmiotów artystycznych można wykorzystywać aparat Kodak, statyw, zestaw oświetleniowy, mikrofony, mikroporty, dyktafon czy tez gimbal.

W ramach projektu zakupione zostały również niezbędne meble, takie jak np. szafka z pojemnikami na drukarkę 3D czy też szafka z 24 pojemnikami, które to były niezbędne do przechowywania zakupionego sprzętu bądź filamentu, służącego do wykonywania druku 3D.

Otrzymaliśmy również ogromną ilość pomocy dydaktycznych w postaci plansz, które to można wykorzystywać na zajęciach techniki, matematyki, fizyki, chemii, z pierwszej pomocy, z komunikacji (nauka przepisów ruchu drogowego).

Zakupiony sprzęt został oznakowany i rozdzielony nauczycielom, celem jego ochrony i nadzorowania. Każdy zakupiony przedmiot jest przypisany również do określonej klasy, w której jest przechowywany, w związku z czym nie ma problemu z lokalizacją sprzętu przez nauczycieli w sytuacji, gdy chcą wykorzystać go  na lekcjach.

Obecnie rozpoczął się okres wdrażania do użytkowania sprzętu przez nauczycieli. Ten innowacyjny sprzęt wymaga przeszkolenia nauczycieli. Tak więc Informatycy korzystali już ze zorganizowanych warsztatów z druku 3D przez firmę MULTIEDU, natomiast w najbliższej przyszłości tj 12 grudnia 2022 r.  odbędą się w naszej szkole warsztaty z obsługi okularów VR i będą w nich uczestniczyć wszyscy nauczyciele.

Z wielu pomocy dydaktycznych, które nie wymagają zdobywania nowych kwalifikacji, korzysta już wielu nauczycieli. Na zajęciach koła informatycznego były już wykorzystywane okulary 3D,   z mikroskopów korzystano już na lekcjach biologii, odbywały się zajęcia z kodowania a na wielu lekcjach wykorzystywano dedykowane plansze dydakyczne.

Założeniem programu jest wykorzystywanie sprzętu przez wszystkich nauczycieli tak aby wszyscy uczniowie mieli okazję z nich korzystać..

 

Każdy może się wykazać i sprawić, że  nigdy nie zapomną lekcji, na których wykorzystano pozyskany sprzęt.

Wierzymy w to, ze proces edukacyjny związany z praktyką, eksperymentowaniem oraz zdobywaniem nowej wiedzy przez doświadczanie  okaże się dużo atrakcyjniejszy dla uczniów i zaowocuje w przyszłości tym, iż wzrośnie liczba kreatywnych, mądrych fachowców, wyspecjalizowanych w konkretnych dziedzinach.

Aneta Kramarz

bottom of page