top of page

Projekt Zdalna + 

Projekt Zdalna+  to projekt w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej współfinansowany  ze  środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wsparcie funkcjonowania systemu oświaty  w związku z koniecznością   prowadzenia kształcenia zdalnego ze względu na pandemię COVID-19.

Udział w projekcie umożliwia zakup tabletów, laptopów oraz zapewnia dostęp do Internetu zwłaszcza tym najbardziej potrzebującym, czyli uczniom z rodzin wielodzietnych, którzy nie posiadają sprzętu i mają problem z uczestnictwem w lekcjach zdalnych.

Nasza szkoła w ramach projektu Zdalna szkoła otrzymała sprzęt komputerowy do nauki zdalnej w postaci 11 tabletów i 11 laptopów, a w ramach projektu Zdalna+ osiem laptopów.

Po powrocie uczniów do szkół sprzęt pozyskany w ramach projektów będzie wykorzystany na zajęciach lekcyjnych.  

 

    

Aneta Kramarz

bottom of page