top of page

Aktywna tablica 2020-2024

 

 

Aktywna tablica SPE – realizacja rządowego projektu w SP w Starych Skoszewach

 

„Aktywna tablica” na lata 2020- 2024, to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie kompetencji informacyjno- komunikacyjnej. W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do jego kolejnej edycji- „Aktywna tablica SPE” 2021, dotyczący szkół, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia.  Maksymalna kwota dofinansowania
w ramach projektu dla szkoły opiewa na kwotę 35 000 zł, przy deklarowanym wkładzie własnym wynoszącym 8 750 zł. Całość zadania zamyka się zatem w kwocie 43 750 zł.

Z radością informujemy, iż nasz wniosek dostał akceptację MEiN i obecnie jesteśmy na etapie jego realizacji. Wybraliśmy ofertę wydawnictwa Nowa Era, pakiet MULTITERAPIA, na którą składa się: mobilny monitor Samsung Flip 2 55”, 5 sztuk laptopów Lenovo V15-ADA 82C7, 2 tablety Lenovo TAB M10 (TB- X505F) oraz profesjonalny mikrofon logopedyczny USB. Oprócz tego  w skład zestawu wchodzi szereg programów multimedialnych eduSensus przeznaczonych do terapii 5 rodzajów trudności wskazanych rozporządzeniu dotyczącym programu „Aktywna tablica”:

 • LOGOPEDIA PRO Pakiet PLATINUM– seria 19 profesjonalnych multimedialnych modułów logopedycznych wspierających profilaktykę, diagnozę oraz terapię większości zaburzeń mowy i języka występujących u dzieci w wieku przedszkolnym
  i wczesnoszkolnym wraz z Aplikacją Logopedy, Modułem Badania Mowy oraz przewodnikiem metodycznym, w zestawie z mikrofonem logopedycznym;

 •  SPEKTRUM AUTYZMU PRO - specjalistyczny program multimedialny dla nauczycieli
  i terapeutów przeznaczony do terapii dzieci ze spektrum autyzmu, w wieku przedszkolnym i szkolnym;

 • SPEKTRUM AUTYZMU PRO POZIOM 2 - specjalistyczny program multimedialny dla nauczycieli i terapeutów przeznaczony do terapii dzieci ze spektrum autyzmu, 
  w wieku przedszkolnym i szkolnym;

 • DYSLEKSJA PRO- zestaw materiałów multimedialnych wspomagających umiejętność czytania i pisania, doskonalących funkcje percepcyjno-motoryczne oraz kształcących wrażliwość i  świadomość ortograficzną, przeznaczonych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym;

 • MatŚwiat TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO - zestaw programów multimedialnych rozwijających kompetencje matematyczne, a także wspomagających diagnozę
  i terapię dyskalkulii;

 • WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO - seria programów do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych, wspomagania stymulacji wielozmysłowej oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka;

 • ŚMIAŁO DO SZKOŁY -  program wspierający nauczycieli w zapobieganiu trudnościom w nauce czytania, pisania i liczenia u dzieci 5- i 6- letnich przygotowujących się do podjęcia nauki w szkole.

Jesteśmy pewni, iż pozyskany sprzęt oraz pomoce multimedialne w ramach programu „Aktywna tablica SPE”, przyczynią się do zaspokojenia potrzeb uczniów korzystających ze specjalistycznych zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej : rewalidacji, terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej i socjoterapii, pozwalając im w pełni korzystać
z technologii informacyjno- komunikacyjnych (TIK). Zapewni  to również  uczniom wysoką jakość kształcenia, adekwatną do indywidualnych potrzeb oraz zwiększy zaangażowanie dzieci w proces ucznia.  Umożliwi ponadto  wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i trudnościami w nauce oraz przygotuje ich do kolejnych etapów edukacyjnych.

 

Monika Ruszkiewicz, pedagog szk.

bottom of page