KONKURSY

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 2021/2022

 

W październiku i listopadzie 2021r. odbywały się etapy szkolne Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Łódzkie Kuratorium Oświaty. Liczna grupa uczniów naszej szkoły próbowała swoich sił biorąc w nich udział. Zakres wiedzy konkursowej mocno wykraczał poza wiedzę szkoły podstawowej lecz mimo to troje naszych uczniów uzyskało awans na etap rejonowy i są to:

Julia S.  (8b): matematyka i biologia

Julian K.i (8b): geografia

Jagoda K. (8b): język angielski

Serdecznie gratulujemy uczniom oraz życzymy powodzenia w etapie rejonowym!

A.Frankenberg

W Szkole Podstawowej w Starych Skoszewach, grudzień był dość obfity w różnego rodzaju konkursy.
Na szczególną uwagę zasługuje szkolny konkurs pt" Skrzat Bożonarodzeniowy" w którym udział wzięło 23 uczestników z klas IV-VIII.
Wszystkie skrzaty były dopracowane w najmniejszych szczegółach, wykonane bardzo dokładnie i z przepięknych, oryginalnych materiałów. Uczniowie w czasie tworzenia swoich prac wykazali się niezwykłymi umiejętnościami plastyczno- technicznymi, kreatywnością i fantazją. Dlatego też  bardzo trudno było wyłonić zwycięzców.
Jury, po długich naradach zdecydowało się przyznać wyróżnienia wszystkim uczestnikom tego konkursu :)
Drugi niezwykły konkurs pt"Najciekawsza ozdoba  świąteczna - Anioł" również cieszył się ogromnym zainteresowaniem.
W tym konkursie udział wzięło aż 111 uczestników z klas
I - III i 94 z klas
IV - VIII z całego województwa łódzkiego.
Uczniowie stworzyli naprawdę przepiękne prace i wykazali się ogromną pomysłowością. Niektórzy wyczarowali prawdziwe arcydzieła.
Zwycięzcami zostali:
Klasy I-III
- Adam D. - IIa
- Antonina A. - IIa
Klasy IV-VIII
- Szymon Sz. - V
Wszystkim uczestnikom naszych konkursów serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach
Justyna Żeromińska

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

W dniu 17.12.2021r zostali wyłonieni zwycięzcy corocznego konkursu na "Ozdobę Bożonarodzeniowa - Bombka" z klas I-III . Spośród 30stu dzieci biorących udział wybraliśmy podium oraz kilka wyróżnień.

1 miejsce : Maja Ś.

2 miejsce : Antonina A.

3 miejsce : Liliana S.

Wyróżnienie : 

Lena K., Julian Ś.,  Zofia K., Stanisław J.

Nagrody i dyplomy będą rozdawane po powrocie do szkoły.

Gratulujemy wszystkim biorącym udział i życzymy zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia.

Wychowawcy Świetlicy

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

                SZKOLNY KONKURS „WARIACJE JĘZYKOWE”

                26 listopada 2021 r.  trzydziestu jeden uczniów klas siódmych i ósmych wzięło udział
w Szkolnym Konkursie „WARIACJE JĘZYKOWE”. Młodzież musiała wykazać się znajomością cech wymowy, słownictwa, gramatyki i ortografii. Miłośnicy języka polskiego w ciągu czterdziestu pięciu minut zmierzyli się także z ludowymi przysłowiami i związkami frazeologicznymi.    

  
               Pierwsze trzy miejsca przypadły uczennicom klas ósmych (Aleksandrze C. – I miejsce, Zuzannie P. – II miejsce i Amelii P. – III miejsce). Zarówno zwycięzcom jak i wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w tych intelektualnych zmaganiach i gratulujemy ogromnej wiedzy.

                                                                                                                                             Aleksandra Pruszyńska

                                                                                                                                             Marcin Bartłoszewski  

Wyniki konkursu fotograficznego Jesienny krajobraz:

Klasy I-III:

! Miejsce- Michał Rząsa

II Miejsce- Klara Chajdys

III Miejsce- Łucja Zakrzewska

Wyróznienie- Antonina Augul

 

Klasy IV-VIII:

I Miejsce- Jan Kruk

II Miejsce- Barbara Spychała

III Miejsce- Tomasz Konecki

Wyróżnienie – Adrianna Zakrzewska

Zwycięzcom gratulujemy!!!

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

zachęcam do udziału w rodzinnym konkursie fotograficznym

,,Z WASZEJ PERSPEKTYWY’’

 

REGULAMIN

Rodzinny Konkurs Fotograficzny „Z Waszej perspektywy”

ORGANIZATOR KONKURSU

Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach

CEL KONKURSU

Zadaniem jest wykonanie fotografii z wykorzystaniem zjawiska wymuszonej perspektywy.

Inspiracje na:

https://sztuka.dlastudenta.pl/fotoalbum/650910,79324,1.html#photo-anchor

Podział ról w tym zadaniu:

- jeden z rodziców to fotograf,

- uczeń lub uczeń z resztą rodziny to modele.

ZASADY KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA

* Konkurs jest otwarty i skierowany do wszystkich uczniów z rodzicami, którzy są pasjonatami fotografii.

* Termin nadsyłania prac do dnia 30.04.2021 roku.

* Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

* Prosimy o przesłanie zdjęcia jpg na czacie w aplikacji Teams do ewa.szubert@spskoszewy.com z następującymi informacjami:

- imię i nazwisko fotografa,

- imię/imiona i nazwisko/nazwiska modeli.

* Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Librusie w zakładce Ogłoszenia do 14.05.2021 r.

* Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom oraz dodatkowe punkty.

* Przewidziane są nagrody za I, II, III miejsce.

* Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, określonych w niniejszym regulaminie oraz wyrażenie zgody na gromadzenie, publikowanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

* Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu jest Organizator.

* Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że praca zgłoszona do konkursu została wykonana przez członka rodziny zgłaszającego.

* Uczestnik konkursu, poprzez udział w Konkursie, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatora zgłoszonego zdjęcia z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem i promocją Konkursu.

* Przekazanie prac na Konkurs oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw do wizerunku, praw majątkowych i autorskich). Prace niezgodne z niniejszym regulaminem, nadesłane po terminie, nie będą oceniane.

Ewa Szubert

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

Informacja

List do placówek edukacyjnych

List pana Ministra

W grudniu 2019roku świetlica szkolna zorganizowała konkurs plastyczny „Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa”.

Głównymi celami konkursu było rozwijane rozwijanie wyobraźni oraz ekspresji plastycznej dziecka.

Do udziału w konkursie zaproszono uczniów kas I-VIII   z podziałem na dwie grupy wiekowe,  klasy I-III i  klasy IV-VIII.

W konkursie udział wzięło 28 uczniów.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i upominki rzeczowe, a wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie trzymali pamiątkowe dyplomy i drobny słodki upominek.

Zwyzięzcami konkursu zostali:

KLASY I – III

1. Przemek G.  IIa

2.Kacper G. IIa

3.Barbara M. I b

 

WYRÓŻNIENIE

Julek M. IIa

 

KLASY IV - VIII

1.Patrycja K. VIIb

2.Mikołaj M.  Va

3.Damian O. IV

 

WYRÓŻNIENIE

Wiktoria Ch. VIa

                                                                 

                                                        Joanna Łukasik

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2