top of page

Projekt Przystań w sieci

W 2021 roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego „ Przystań w sieci ‘’, którego celem jest uświadomienie młodym ludziom zagrożeń, z jakimi mogą się zetknąć w internecie oraz nauczenie ich krytycznego podejścia do treści, jakie znajdują w sieci. Organizatorami tej inicjatywy są Facebook, NASK i UNICEF Polska. Projekt ten został objęty honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

W związku z tym faktem podjęliśmy działania związane z realizacja Projektu. Dwoje nauczycieli z naszej szkoły zrealizowało kursy e-learingowe związane z bezpieczeństwem w sieci internet o następującej tematyce:

1. Prywatność w sieci

 2. Cyberprzemoc

3. Cyberzagrożenia

4. Szkodliwe i niebezpieczne treści

5. Cyfrowe ślady i reputacja online

6. Fałszywe informacje

Następnie nauczyciele, którzy odbyli powyższe szkolenia, nadzorowali przeszkolenie wszystkich uczniów klas VII i VIII, udostępniając im odpowiednie szkolenia. W wyniku tych działań wszyscy uczniowie z  klas VII i VIII oraz nauczyciele  zdobyli Certyfikaty.

Efektem uczestnictwa w Projekcie było uzyskanie Certyfikatu Szkoły Promujacej Świadome korzystanie z Internetu 2020/21.

 

Aneta Kramarz

bottom of page