ZARZĄD NASZEJ SZKOŁY

Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach 
im. Wł. Jagiełły jest: mgr Zofia Okońska

Wicedyrektorem Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach im. Wł. Jagiełły jest: mgr Edyta Szeląg

Kontakt z Dyrektorem naszej szkoły - tutaj możesz napisać maila

Dyrektor Zofia Okońska

Rada Pedagogiczna

W Szkole Podstawowej w Starych Skoszewach im. Wł. Jagiełły zatrudnieni są następujący pracownicy pedagogiczni:

Nauczyciele edukacji przedszkolnej

 • Monika Pawlaczek

 • Joanna Spychała

 • Renata Szubert

 • Kinga Bełdzińska

 • Joanna Lesiak

 • Joanna Siudek

 • Wioletta Czajkowska

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

 • Anna Majka

 • Agnieszka Marciniak

 • Monika Żaromińska

 • Ewa Szubert

 • Michał Pietrzyk

 • Agata Choła

 

Nauczyciele przedmiotowi klas IV-VIII

 • Aleksandra Frankenberg

 • Marcin Bartłoszewski

 • Cezary Książek

 • Ida Nogalska

 • Edward Krawczyk

 • Mariola Krawczyk

 • Jolanta Kwiatek

 • Aneta Łyszcz

 • Zofia Okońska

 • Edyta Szeląg

 • Aleksandra Szubert

 • Monika Mirys

 • Jadwiga Świątek

 • Aleksandra Piotrowska

 • Kamila Woźnicka

 • Joanna Sokołowska

 • Aleksandra Fijałkowska

 • Piotr Rachański

 • Tomasz Szurek

 • Adam Woźnicki

 

 

Nauczyciele świetlicy

 • Joanna Sokołowska

 • Elżbieta Krzemińska

 • Justyna Żeromińska

 • Joanna Łukasik

 

 

Nauczyciele specjaliści i inni:

 • Monika Ruszkiewicz - pedagog,

 • Izabela Kosińska - bibliotekarz,

 • Magdalena Rumocka - logopeda,

 • Justyna Żeromińska - gimnastyka korekcyjna, 

 • Katarzyna Fidos- nauczyciel wspomagający

 • Katarzyna Kowalczyk – psycholog

 • Marta Borkowska

 • Katarzyna Teodorczyk-Zrobek

SP im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach