top of page

Konta bankowe do wpłat za:

 

OBIADY I CZESNE

Szkoła Podstawowa im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach, Stare Skoszewy 19, 92-701 Łódź

57 8781 0006 0030 0474 2000 0010

 

 

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach,
Stare Skoszewy 19, 92-701 Łódź

36 8781 0006 0030 1093 2000 0010

bottom of page