top of page

Projekt ,,Lekcja:Enter"

 

Projekt : Uczymy, jak uczyć w ramach Programu „Lekcja: Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli  szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są bezpłatne szkolenia związane z umiejętnością wykorzystywania narzędzi ICT , głównie w procesie edukacji zdalnej.

Podczas szkoleń nauczyciele dowiedzą się, jak usprawnić proces nauczania aby stał się jak najbardziej efektywny dla uczniów, jak zmotywować uczniów do poszukiwań wiedzy drogą własnych doświadczeń, jak pracować w zespole z wykorzystaniem narzędzi do zdalnego nauczania.

W naszej szkole do projektu przystąpiło 35 nauczycieli, przy czym każdy z nich w ramach projektu musi odbyć 32-godzinne szkolenie.

Pod czujnym okiem naszych trenerów w bieżącym roku odbywają się szkolenia, dzięki którym wszyscy uczestniczący podnoszą swoje kwalifikacje i poszerzają wiedzę.

 

Aneta Kramarz

bottom of page