top of page

„POZNAJ POLSKĘ”

 

„Poznaj Polskę” to pilotażowe przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki na rok szkolny 2021/2022. Rządowy  program z przeznaczeniem  środków finansowych  na organizację wycieczek. Jego celem było wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. 

Program umożliwił poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki.

W ramach tego programu szkoła uzyskała fundusze na zorganizowanie dwóch wycieczek dla uczniów.

Skorzystali z niego uczniowie klas III i VIII / VII.

Klasy trzecie wyjechały na dwudniowa wycieczkę do Krakowa, łączna w wyjeździe wzięły udział 44 osoby. Dofinansowanie 10.000zł. Wycieczka odbyła się w dniach 12, 13 października 2021r.

Program wycieczki był bardzo aktywny.

Pierwszego dnia zwiedziliśmy MUZEUM  LOTNICTWA i MUZEUM ARCHEOLOGICZNE.

Wieczorem odbyło się zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowo –Rekreacyjnym Totus Tuus

im. Ks. Kardynała Wojtyły  w Zembrzycach.

Drugiego dnia zwiedziliśmy ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU- PANSTWOWE ZBIORY SZTUKI W KRAKOWIE oraz udaliśmy się szlakiem  HISTORYCZNEGO ZESPÓŁU MIASTA (Kościół Mariacki, Sukiennice, Droga Królewska, Kazimierz).

Klasy VIII i  kilkoro uczniów klasy V (łącznie 50 osób) udało się na trzydniową wycieczkę  w Góry Świętokrzyskie. Dofinansowanie w ramach projektu 15.000zł. Wycieczka odbyła się w dniach 20,21,22 października 2021r. Program wycieczki obejmował zwiedzanie: Muzeum Stefana Żeromskiego w Kielcach, Muzeum Dialogu Kultur(muzeum Narodowe) w Kielcach a także Rezerwat - Kadzielnia ze skalnym amfiteatrem, zakwaterowanie w ośrodku Wierna w Bocheńcu, całodniową wyprawę do Sandomierza

( historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy w Sandomierzu -Katedra, Brama Opatowska

i malowniczo położony Rynek).

Kolejnym punktem było Muzeum okręgowe w Sandomierzu.

Na ostatni dzień  zaplanowane było zwiedzanie Zamku Królewskiego w Chęcinach.

Wycieczki bardzo się podobały uczniom. Były ona dla wszystkich dużym przeżyciem.

Wyjazdy te okazały się nie tylko wyprawami krajoznawczymi, ale też piękną lekcją historii Polski. Przekonaliśmy się, że odpoczywając i bawiąc się, możemy także wzbogacać naszą wiedzę.

Agata Choła

bottom of page