top of page

HYMN NASZEJ SZKOŁY

PIEŚŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH SKOSZEWACH

 

I. Pośród lasów i pagórków szkoła nasza,

Wszystkich uczniów dźwięcznym dzwonkiem swym zaprasza.

Moszczenica wartko płynie poprzez knieje

Opowiada o Skoszewach stare dzieje.

 

Ref. Ojczyzna, honor, nauka, praca

Cel i sens życia dziś nam wyznacza,

Ojczyzna, honor, nauka, praca.

Cel i sens życia wyznacza nam

 

II. Znakomity dał nam przykład król Jagiełło.

My będziemy z dumą sławić jego dzieło.

Z przyrodą żyć w zgodzie, historię poznawać

Uczciwie pracować, lepszymi się stawać.

 

Ref. Ojczyzna, honor, nauka, praca

Cel i sens życia dziś nam wyznacza,

Ojczyzna, honor, nauka, praca.

Cel i sens życia wyznacza nam.

bottom of page