top of page

HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

HISTORIA SZKOŁY

 

Historia szkoły i szkolnictwa na terenie Skoszew sięga początków XVI wieku. Źródła historyczne (Jan Łaski, Liber beneficiorum archidiecezji gnieźnieńskiej) podają, że na terenie parafii przy tutejszym kościele było dwóch wikarych i szkoła.


Na początku XVII wieku szkoła mieściła się w drewnianym, dwuizbowym budynku wybudowanym na terenie wyznaczonym przez ówczesnego właściciela Skoszew.W czasie rozbiorów Skoszewy znalazły się pod zaborem rosyjskim.


W tym czasie w szkole pracował nauczyciel Kwiatkowski, który potajemnie z narażeniem życia uczył dzieci w języku polskim.


W 1914 roku pomieszczenia szkoły zamieniono na mieszkania, a właściciel Skoszew, Feliks Zdzitowiecki, oddał swój dom na szkołę.


W 1915 r. okoliczni gospodarze budynek wyremontowali. W tym czasie dzieci uczyła nauczycielka i mieszkanka Skoszew, Bronisława Ślusarska.


W 1916 r. część dzieci odeszła do nowoutworzonej szkoły w Byszewach. W szkole skoszewskiej uczyły wówczas siostry Jasińskie.


W 1918 r. wprowadzono kary za nie posyłanie dzieci do szkoły, dzięki czemu znacznie zwiększyła się frekwencja.


Następnymi nauczycielami w szkole byli Zofia i Tadeusz Strojnowscy. Pracowali w niej aż do 1937 r.


W 1945 roku budynek szkolny został całkowicie zniszczony w wyniku działań wojennych. Ówczesny proboszcz zorganizował nauczanie w budynku plebanii. Dzieci uczyła ponownie pani Ślusarska.Po zakończeniu wojny odbudowano i wyremontowano budynek szkolny.


W roku 1947 dzieci rozpoczęły systematyczną naukę.Kierownikiem szkoły w tym czasie był Stanisław Nowacki, a kolejnym, do 1950 roku, Zbigniew Kubicki. 

W roku szkolnym 1950/51 kolejnym kierownikiem został Tadeusz Kołodziejczyk. Szkoła liczyła ponad 100 uczniów i posiadała 7 klas.


W roku 1953 obowiązki kierownika przejęła tymczasowo Janina Frankowska, a po niej stanowisko to objął Franciszek Wollak.


W tym czasie wybudowano przy szkole mieszkanie dla kierownika i budynki gospodarcze. W roku szkolnym 1955/56 ponownie kierownictwo szkoły objął Tadeusz Kołodziejczyk.


W roku szkolnym 1958/59 do pracy przystąpiła Halina Darnowska, późniejszy  wieloletni dyrektor skoszewskiej szkoły.


W 1966 roku pani Darnowska, już jako kierownik szkoły, wraz z Komitetem Rodzicielskim podjęła działania zmierzające do rozbudowy szkoły. 
Nowy budynek oddano do użytku 29 sierpnia 1973 roku. Było w nim 5 klas lekcyjnych oraz pomieszczenia na łazienki.


W 1990 roku dyrektorem szkoły została Ewa Frątczak. Dzięki jej staraniom oraz zaangażowaniu władz gminy Nowosolna i łódzkie-go Kuratorium, w 1998 roku oddano do użytku salę gimnastyczną wraz z zapleczem.W 1999 roku nowy rok szkolny zainaugurowała już Zofia Okońska, obecny dyrektor szkoły.


Pod jej kierunkiem, przy współpracy władz gminy, dokonano w latach 2004-2005 ostatniej przebudowy szkoły.

W 1999 roku nowy rok szkolny zainaugurowała już Zofia Okońska, obecny dyrektor szkoły. Pod jej kierunkiem, przy współpracy władz gminy, dokonano w latach 2004-2005 kolejne rozbudowy. Przez kilka lat dzieci uczyły się w komfortowo wyposażonych klasach i pracowniach, mając do dyspozycji salę gimnastyczną

o wysokim standardzie, siłownię, zasobną bibliotekę z centrum multimedialnym i dużą świetlicę z osobną jadalnią. W tym też czasie nastąpiło jedno z ważniejszych dla szkoły wydarzeń - w 2006 roku ( w 580 rocznicę nadanie przez Władysława Jagiełłę Skoszewom praw miejskich), nadano naszej szkole imię Władysława Jagiełły.

            Wlatach2018 - 2019nasza szkoła została rozbudowana
o część szkolno-przedszkolną, której uroczyste otwarcie odbyło się  7 lutego 2019 roku.

            W wyniku rozbudowy przybyły nam 4 sale przedszkolne, dwie sale szkolne, pokoje pedagoga, logopedy, jadalnia, kuchnia wraz z niezbędnym zapleczem, a także szatnia, pomieszczenia sanitarne i magazynowe.

Łączna   powierzchnia rozbudowy to ponad 920 m2.Zbudowano również drogi dojazdowe, parking, boisko do piłki  nożnej oraz dwa place zabaw.


Obecnie szkoła dysponuje komfortowo wyposażonymi klasami i pracowniami lekcyjnymi, stołówką, siłownią i salą gimnastyczną o wysokim standardzie, a od 2006 roku także oddziałem przedszkolnym.Trzy lata trwały przygotowania do nadania skoszewskiej szkole imienia.


Propozycji było wiele; nie tylko ze strony uczniów, rodziców i nauczycieli − konsultacje miały charakter ogólno-społeczny za pośrednictwem gazety Na Wzniesieniach.


Biorąc pod uwagę związek patrona szkoły ze Skoszewami oraz przykład, jakim powinna być jego osoba dla dzieci i młodzieży, 15 czerwca 2004 roku Rada Pedagogiczna w porozumieniu z rodzicami i uczniami podjęła uchwałę o nadaniu szkole imienia króla Władysława Jagiełły.


Przypieczętowanie tej decyzji nastąpiło 26 sierpnia 2006 roku (w 580 rocznicę nadania przez Władysława Jagiełłę Skoszewom praw miejskich), gdy to uchwałą Rady Gminy Nowosolna nadano skoszewskiej szkole imię Króla Władysława Jagiełły.

bottom of page