HOME | spskoszewy
WITAMY W NASZEJ SZKOLE!
Bieżące informacje
Ważne wydarzenia
Kontakt z nami

Konsultacje w czasie pandemii

Tel:  42 648-41-09, 42 671-46-68

e-mail: spskoszewy@wp.pl

Nasz adres:

Szkoła Podstawowa
im. Wł. Jagiełły

Stare Skoszewy 19

92-701 Łódź 35

Nauczanie zdalne

Szanowni Państwo z związku z zaistniałą sytuację w naszym kraju

informujemy że lekcje,  materiały przesyłamy LIBRUSEM, w wyjątkowych przypadkach mogą być przesyłane emailem, który posiadamy zgodnie z § 8 ust. 2 przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Zgodnie z brzmieniem przepisu „ § 8 ust. 2 …do dziennika lekcyjnego wpisuje się w porządku alfabetycznym lub innym ustalonym przez dyrektora szkoły nazwiska i imiona uczniów albo słuchaczy, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia albo słuchacza, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, ….”.

Klauzula informacyjna.

  1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach.

  2. Kontakt z IOD: kontakt@iszd.pl

  3. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu przesyłania materiałów i prowadzenia nauki online przez placówki w związku z zaistniałą  sytuacją w naszym kraju.

  4. Pani/Pana dane – email - przetwarzamy na podstawie przepisów prawa w szczególności § 2 ust. 2 przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Pytasz - ,,Co to jest Polska?”

Trudne pytanie, ale postaram się odpowiedzieć na nie.

Polska- to morskie fale, to piasek plaży,

wydmy pustyni, słońce co praży.

Polska – to łąki, pola, bory i lasy.

Puszcze nieprzebyte, co pamiętają dawne czasy.

Polska  - to strumyki, rzeki, jeziora.

Cztery pory roku, a każda inna pora.

Polska – to pagórki, góry i ich szczyty.

Równiny, niziny, zadziwiających roślin byty.

Polska- to wiatr i wichury, chmury pełne deszczu,

Śniegu, lodowego gradu. A to powiem jeszcze,

że Polska to barwy- biała i czerwona.

To orzeł w koronie i hymn- to właśnie Ona.

                                                                                                                                      (  Wiersz Katarzyny G.)

Klauzula informacyjna RODO

Wygrana multimedialna

pracownia mobilna 
w Starych Skoszewach!!!

Wyniki konkursu #OSEWyzwanie

Dzień 20.09.2019 był wyjątkowo szczęśliwy dla uczniów z naszej szkoły. W tym dniu bowiem Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu #OSEWyzwanie dokonała rozstrzygnięcia konkursu  i przyznała nagrody. Okazało się, iż nasza szkoła znajduje się na liście szczęśliwców, a zatem – WYGRALIŚMY NAJNOWSZĄ PRACOWNIĘ MOBILNĄ!

 

Do udziału w konkursie zgłosiło się 1606 szkół z całej Polski, najliczniej z województwa mazowieckiego i lubelskiego. Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu 764 nagród, a podstawą do ich przyznania była liczba punktów, które zdobyła szkoła zgłaszająca się do konkursu.

Nagrodą w Konkursie #OSEWyzwanie  były mobilne pracownie multimedialne, dzięki którym szkoły będą mogły prowadzić cyfrowe lekcje, a uczniowie będą korzystać z internetowych zasobów edukacyjnych.

Udział w konkursie mogły wziąć szkoły z miejscowości liczących do 50 tysięcy mieszkańców. Kolejne warunki, które należało spełnić to zgłoszenie się szkoły do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna. Dodatkowo szkoła mogła przysłać przygotowaną specjalnie na nasz konkurs pracę plastyczną pt. „Smart szkoła”. Szansę na wygraną zwiększała również deklaracja zgłoszenia się szkoły do programów OSE Hero oraz CodeWeek.

 

Naszą szkołę reprezentowała praca wykonana przez ucznia klasy VIII,  Wiktora Cioska, a w programie OSE Hero szkołę reprezentowała pani Aneta Łyszcz, nauczyciel informatyki i matematyki w naszej szkole. 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!

Lista laureatów

Strona główna projektu

 

 

Aneta Łyszcz

Prosimy o zapoznanie się z materiałami udostępnionymi na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w Łodzi:

http://www.pis.lodz.pl/page/361,zdrowie-dzieci-i-mlodziezy.html

http://www.pis.lodz.pl/page/

oraz komunikatami udostępnionymi na stronie MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/materialy-informacyjne-dla-szkol-przedszkoli-i-placowek-oswiatowych-dotyczace-profilaktyki-zdrowotnej

 

Stare Skoszewy - Uroczyste obchody święta Niepodległości 

Odwiedź nas na facebooku

SP im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach