Spotkanie z dietetykiem.

 

8 lutego 2022r.  odbyła się  godzinnie spotkanie warsztatowe online  dla Rodziców 
z zakresu profilaktyki żywieniowo-zdrowotnej „Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci”. Prelegentką była p. Paulina Czarna, dyplomowany dietetyk, założycielka Poradni Dietetycznej „Szczypiorek” w Łodzi.

Poniżej przedstawiamy konspekt z warsztatów.

W imieniu organizatorów spotkania dziękujemy Państwu  za zainteresowanie tematem. 

Monika Ruszkiewicz – pedagog szk.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

 

Poniżej  list  Rzecznika Praw Dziecka dotyczący całodobowego  Dziecięcego  Telefonu Zaufania.

 

Monika Ruszkiewicz – pedagog szk. 

Organizacja szczepień

List w sprawie szczepień

RegulaminRR

Deklaracja na szczepienia

Podręczniki 1-3

Konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Starych Skoszewach Stare Skoszewy 19 92- 701 Łódź

BS Andrespol O/ Nowosolna

36 8781 0006 0030 1093 2000 0010

Program współpracy z rodzicami

Wymagania edukacyjne

Zasady oceniania 1-3

Zasady oceniania 4-8

Informacja o pracy poradni

Przedmiotowy system oceniania

Upoważnienie do odbioru dziecka

Podstawa programowa

List  MEN w sprawie szczepień

Podręczniki 1-3

Podręczniki 1-8

Konspekt warsztaty

List Rzecznika Praw Dziecka

RegulaminRR

RegulaminRR

Deklaracja na szczepienia

Deklaracja na szczepienia