2022/23

2021/22

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

 

Poniżej  list  Rzecznika Praw Dziecka dotyczący całodobowego  Dziecięcego  Telefonu Zaufania.

 

Monika Ruszkiewicz – pedagog szk. 

List Rzecznika Praw Dziecka

Organizacja szczepień

RegulaminRR

Deklaracja na szczepienia

Podręczniki 1-3

List  MEN w sprawie szczepień

Konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Starych Skoszewach Stare Skoszewy 19 92- 701 Łódź

BS Andrespol O/ Nowosolna

36 8781 0006 0030 1093 2000 0010

Program współpracy z rodzicami

Wymagania edukacyjne
dla klas 1-3

Zasady oceniania 1-3

Zasady oceniania 4-8

Informacja o pracy poradni

Przedmiotowy system oceniania

Upoważnienie do odbioru dziecka

Podstawa programowa

Podręczniki 1-3

Podręczniki 1-8

Konspekt warsztaty

RegulaminRR

RegulaminRR

Deklaracja na szczepienia

Deklaracja na szczepienia