top of page

DLA RODZICÓW

Godziny dostępności

nauczycieli

Co nowego w roku szkolnym 2022/23

Przedmiotowe zasady oceniania

Zasady oceniania zachowania  4-8

Pakiet informacyjny dla uchodźców

Informacja

o pracy poradni

Pomoc psychologiczna

Ubezpieczenia

Upoważnienie do odbioru dziecka

Zasady oceniania zachowania 1-3

Telefon zaufania

Strona MEN

List MEN

Podstawowe kierunki realizacji polityki MEN

Podstawa programowa

Regulamin RR

Deklaracja na szczepienia

Konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Starych Skoszewach Stare Skoszewy 19 92- 701 Łódź

BS Andrespol O/ Nowosolna

36 8781 0006 0030 1093 2000 0010

PROCEDURY INERWENCYJNE

bottom of page