Upoważnienie do odbioru dziecka

Klauzula do odbioru dziecka ze świetlicy

Regulamin korzystania ze stołówki

Załacznik do regulaminu

Przedmiotowy system oceniania

Zarządzenie kuratora 

Program współpracy z rodzicami

Jadłospis

SP im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach