top of page

DLA RODZICÓW

Kalendarz spotkań z rodzicami

Jak pomóc dziecku w efektywnej nauce

Co nowego w roku szkolnym 2023/24

Upoważnienie do odbioru dziecka

Strona MEN

Rada Rodziców

Pozytywna dyscyplina

Ubezpieczenia

Regulamin RR

Godziny dostępności
nauczycieli

Pomoc psychologiczna

Podstawowe kierunki realizacji polityki MEN

Telefon zaufania

Konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Starych Skoszewach Stare Skoszewy 19 92- 701 Łódź

BS Andrespol O/ Nowosolna

36 8781 0006 0030 1093 2000 0010

PROCEDURY INERWENCYJNE

bottom of page