Upoważnienie do odbioru dziecka

SP im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach