Dla rodzica | spskoszewy

Upoważnienie do odbioru dziecka

Klauzula do odbioru dziecka ze świetlicy

Regulamin korzystania ze stołówki

Załacznik do regulaminu

Zarządzenie kuratora 

Program współpracy z rodzicami

SP im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach