top of page

Zarządzenie Wójta- rekrutacja

Zgłoszenie do klasy pierwszej

Wniosek do oddz. przedszkolnego - kandydaci spoza obszaru gminy

Wniosek do oddz. przedszkolnego - kandydaci z obszaru gminy

Wniosek do kl. I - kandydaci spoza obwodu szkoły

Wniosek do szkoły kl. II - VIII 23-24

Potwierdzenie woli-

przedszkole

Potwierdzenie woli-

klasa 1

bottom of page