Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną MEN:

http://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja-do-szkol/

2019/20

Rekrutacja do SP w Starych Skoszewach

Lista kandydatów przyjętych 23

kwietnia

Lista kandydatów-

rekrutacja uzupełniająca

Lista kandydatów przyjętych

do klasy 1

Deklaracja

kontynuacji

edukacji

Lista do klasy 1

Lista przyjętych

do przedszkola

Zarządzenie Wójta

Wniosek przedszkole

Zgłoszenie do klasy I

Wniosek do klasy I

Lista- rekrutacja uzupełniająca

Potwierdzenie woli zapisu-kl.1

Potwierdzenie woli zapisu-

przedszkole

Propozycja kuratorium:

Zapraszamy do obejrzenia materiału o naszej szkole 

SP im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach