Informujemy, iż wszystkie dzieci z rejonu szkoły zgłoszone do szkoły nie podlegaja rekruracji i są przyjęte do klasy pierwszej tutejszej  szkoły. 

 

Rekrutacji podlegają dzieci spoza rejonu szkoły i one znajdują się na liście zakwalifikowach i niezakwalifikowanych. Nie oznacza to, że dzieci  umieszczone na tej liście, wszystkie  będą przyjęte do naszej szkoły.