Informujemy, iż wszystkie dzieci z rejonu szkoły zgłoszone do szkoły nie podlegaja rekruracji i są przyjęte do klasy pierwszej tutejszej  szkoły. 

 

Rekrutacji podlegają dzieci spoza rejonu szkoły i one znajdują się na liście zakwalifikowach i niezakwalifikowanych. Nie oznacza to, że dzieci  umieszczone na tej liście, wszystkie  będą przyjęte do naszej szkoły. 

Harmonogram rekrutacji

Wniosek do klasy I

Wniosek- przedszkole

Zgłoszenie do klasy I

Potwierdzenie woli- kl. 1

Potwierdzenie woli-

przedszkole

Zapisy do szkoły-kl.2

Deklaracja kontynuacji edukacji

przedszkolnej

Rekrutacja do szkól średnich 2022/23

Rekrutacja-prezentacja