top of page

Zarządzenie Wójta-

harmonogram

Wniosek poza obwodem-

klasa 1

Wniosek spoza obszaru gminy-

przedszkole

Potwierdzenie woli -szkoła

Wniosek do klasy 1- kandydaci z obszaru gminy

Wniosek-obszar gminy,

przedszkole

Wniosek II-VIII

Potwierdzenie woli - przedszkole

liczba OP.png
bottom of page