REKUTACJA | spskoszewy

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Terminy postępowania

rekrutacyjnego

Harmonogram rekrutacji

Nowelizacja rozporządzenia

Zasady przeprowadzenia egzaminów

Rekrutacja do SP w Starych Skoszewach

Lista kandydatów-

rekrutacja uzupełniająca

Deklaracja kontynuacji edukacji

Lista do klasy 1

Lista przyjętych do przedszkola

Zarządzenie Wójta

Wniosek przedszkole

Zgłoszenie do klasy I

Wniosek do klasy I

Propozycja kuratorium:

Potwierdzenie woli zapisu-kl.1

Potwierdzenie woli zapisu-

przedszkole

Zapraszamy do obejrzenia materiału o naszej szkole 

SP im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach