REKUTACJA | spskoszewy

Zarządzenie Wójta

Deklaracja kontynuacji edukacji

Wniosek przedszkole

Zgłoszenie do klasy I

Wniosek do klasy I

Propozycja kuratorium:

Zapraszamy do obejrzenia materiału o naszej szkole 

SP im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach