ROK 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego

Podstawowe kierunki realizacji polityki MEN

Przedszkole,

plan roczny 2020/2021

Przerwy obiadowe

Szkolny program wychowawczy-

projekt

Kalendarz RP

Harmonogram działań 

wych.-profilakt. - projekt

Uchwała-zmiana w Statucie

Dzwonki

Statut szkoły

Innowacje

Kalendarz roku szkolnego

i Plan Pracy

Plan roczny, przedszkole

Zestaw programów nauczania

Kalendarz spotkań

z rodzicami

Plan pracy, zadania szkoły

Program współpracy z rodzicami

ROK 2019/2020

Regulamin wycieczki

Infrmacja monitoring

Kontakt do nauczycieli

Karta wycieczki z klauzulą

Uchwała zmiany w Statucie

Statut szkoły