Organizacja pracy | spskoszewy

Kalendarz roku szkolnego

Dyżury nauczycieli-

regulamin

Zajęcia pozalekcyjne

Kontakt do nauczycieli

Plan lekcji 4-8

Kalendarz roku szkolnego

2019/2020

Harmonogram działań profilakyczno-wychowawczych 

Plan lekcji  13

Infrmacja monitoring

Podstawowe kierunki realizacji polityki MEN

Przepisy prawa

Kalendarz spotkań z  rodzicami

Kalendarz RP

Regulamin monitoring

Szkolny program  profilakyczno-wychowawczy 

Regulamin wycieczki

Karta wycieczki z klauzulą

Uchwała zmiany w Statucie

Statut szkoły

Plan pracy szkoły 2019/20

Zarządzenie- dni wolne

SP im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach