top of page

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

Język angielski

i niemiecki

WOS

Biologia

Fizyka

Język polski

EDB

Historia

Muzyka

Geografia

Historia

Zasady oceniania zachowania

1-3

Wymagania

edukacyjne1-3

przedmiotowy system oceniania-

edukacja wczesnoszkolna

Matematyka

bottom of page