top of page

Spotkanie z policjantem

W dniu dzisiejszym uczniowie klas 7 i 8 uczestniczyli w spotkaniu, które prowadziła p. komisarz Marta Marczak z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii z KPP w Koluszkach.

 

Podczas pogadanki p. komisarz omawiała zagadnienia  związane z profilaktyką przemocy, w tym cyberprzemocy oraz  odpowiedzialności nieletnich w świetle prawa. 


Dziękujemy p. Marcie za bardzo ciekawe i rzeczowe spotkanie, które mamy nadzieję przyczyni się do wzrostu świadomości wśród naszych uczniów na temat  zachowań niepożądanych i ryzykownych.

bottom of page