top of page

Erasmus +

W roku szkolnym 2018/19 nasza szkoła rozpoczyna realizację  projektu "Użyjmy narzędzi cyfrowych, aby porozmawiać o tolerancji" ('Let's use digital tools to talk about tolerance'   (TOOLerance), który  został przygotowany przez nauczycieli i w wyniku postępowania konkursowego uzyskał całkowite dofinansowanie z programu Erasmus +, sektor Edukacja Szkolna,  akcja KA2 Współpraca szkół. Projekt będzie realizowany przez kolejne 2 lata  czyli  w roku szkolnym 2018/19 i 2019/20.

        Ideą projektu jest uświadomienie i pokazanie naszym uczniom, że można  wykorzystać narzędzia cyfrowe i świat wirtualny do zrobienia czegoś dobrego i cennego dla innych; wzbudzenie wrażliwości i pozytywnego, pełnego empatii i tolerancji nastawienia do świata i innych ludzi.

        Główne cele projektu to podniesienie kompetencji językowych - umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i innych językach obcych ; kształtowanie na wysokim poziomie umiejętności  w zakresie programowania i doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami  informatycznymi; kształtowanie postaw empatycznych i tolerancyjnych szczególnie w stosunku do osób społecznie wykluczonych; poszerzenie wiedzy o UE, jej wartościach, tradycjach, historii, a także o krajach partnerskich.

 

Będziemy współpracować ze szkołami z następujących krajów Portugalii (Santa Maria da Feira, AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE ARGONCILHE), Niemiec (  Lippetal,  Lippetalschule, Turcji (Merkez, Cumhuriyet Ortaokulu) , Włoch ( Rzym, ISTITUTO COMPRENSIVO LARGO SAN PIO V) i Szwecji (Sztokholm, Stockholm International School). Nasza szkoła jest koordynatorem projektu.

 

W różnorodnych działaniach projektowych wezmą udział nie tylko uczniowie szkół partnerskich, nauczyciele i inni pracownicy szkół lecz również  rodzice i członkowie lokalnej społeczności, członkowie lokalnych władz, organizacji i lokalnych instytucji współpracujących z każdym z partnerów. Zaplanowano sześć wizyt partnerskich, w każdej szkole jedno spotkanie wobec czego każdy kraj przygotuje jedną wizytę i zaprosi 25 dzieci i 10 nauczycieli ze wszystkich szkół projektowych. W trakcie wizyt uczniowie będą uczestniczyć w warsztatach, debatach , prelekcjach, tworzyć produkty projektu z użyciem narzędzi cyfrowych (e-gazeta, plakat interaktywny, wywiady, projekty do druku 3D itd.), poznawać kulturę i zwyczaje partnerskich krajów.

    Już wkrótce w listopadzie pierwsze spotkanie przedstawicieli partnerskich szkół , które odbędzie się w naszej szkole.

Anna Majka

'Let's use digital tools to talk about tolerance'   (TOOLerance)

 

Tytuł projektu: "Użyjmy narzędzi cyfrowych, aby porozmawiać o tolerancji"

 

 

W latach 2018-2020 Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły  w Starych Skoszewach będzie realizowała projekt "Użyjmy narzędzi cyfrowych, aby porozmawiać o tolerancji"
w ramach programu Erasmus +, sektor Edukacja szkolna,  akcja KA2 Współpraca szkół).

Projekt planowany od 01. 09.2018 do 31.08. 2020.

Partnerstwo zostało nawiązane pomiędzy 6 szkołami z Polski, Portugalii, Niemiec, Turcji, Włoch i Szwecji.

Szkoły zdiagnozowały wspólny problem : młodzi uczniowie stoją w obliczu niebezpieczeństwa życia w wirtualnej rzeczywistości, Spędzają większość wolnego czasu na korzystaniu z urządzeń mobilnych, ale wykorzystują narzędzia technologii cyfrowej głównie do zabawy, bez znaczącej poprawy kompetencji cyfrowych i społecznych.

Uczniowie we wszystkich szkołach często wykazują brak empatii i zrozumienia dla innych. Uznaliśmy, że w świecie pełnym różnorodności (społecznych, rasowych, religijnych i materialnych itp.) kluczowe znaczenie ma rozwijanie u młodego pokolenia podstawowych kompetencji, które pozwolą im tworzyć i współistnieć w świecie bez nienawiści i przemocy.

Ideą projektu jest nauczenie naszych uczniów wykorzystania narzędzi cyfrowych i wirtualnego świata do zrobienia czegoś dobrego i cennego dla innych, nauczenie ich wrażliwości i pozytywnego nastawienia pełnego empatii i tolerancji.

Inne  cele projektu to:

Wyposażenie i rozwijanie w naszych studentach kompetencji językowych: umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i innych językach obcych. Połączyliśmy dwa aspekty, jednym z nich jest komunikacja w codziennym życiu, a drugim komunikacja w określonym celu, w tym przypadku jest to umiejętność komunikowania się w obszarze IT i programowania.

Kształtowanie na wysokim poziomie umiejętności  w zakresie programowania i doskonalenia narzędzi informatycznych. Uczniowie będą uczestniczyć w warsztatach, debatach , prelekcjach, będą tworzyć produkty projektu z użyciem narzędzi cyfrowych (e-gazeta, plakat interaktywny, wywiady, projekty do druku 3D itd.)

Kształtowanie postaw empatycznych i tolerancyjnych szczególnie w stosunku do osób społecznie wykluczonych  (np. grupy w niekorzystnej sytuacji - osoby starsze, osoby ubogie,  osoby niepełnosprawne).

Poszerzenie wiedzy o UE, jej wartościach, tradycjach, historii, a także o krajach partnerskich.

Zaplanowano sześć wizyt partnerskich, w każdej szkole jedno spotkanie.

Każdy kraj przygotuje jedną wizytę i zaprosi 25 dzieci i 10 nauczycieli ze wszystkich szkół projektowych.

W różnorodnych działaniach projektowych wezmą udział następujące grupy uczestników:

- uczniowie szkół partnerskich

- nauczyciele i inni pracownicy szkół

- rodzice i członkowie lokalnej społeczności

- członkowie lokalnych władz, organizacji i lokalnych instytucji współpracujących z każdym partnerem

szkoła

Przewidywany wpływ projektu i potencjalne korzyści długoterminowe to:

- szkoły partnerskie będą otwarte na współpracę międzynarodową

- studenci odczują chęć komunikowania się z rówieśnikami z zagranicy w języku angielskim

- szkoły będą regularnie organizować i prowadzić dodatkowe zajęcia z programowania i korzystania z narzędzi informatycznych, brać udział w konkursach dotyczących programowania

- szkoły zaangażują się w organizowanie zbiórek charytatywnych

- szkoły będą kontynuowały działania poświęcone osobom starszym, niepełnosprawnym, ubogim w następnych latach szkolnych

- uczestnicy projektu będą świadomi wartości europejskiego dziedzictwa kulturowego

- uczestnicy projektu będą świadomi jak być lepszą osobą w życiu dorosłym życiu (bardziej tolerancyjni, wrażliwi, gotowi do pomocy)

 

Anna Majka, Monika Ruszkiewicz

bottom of page