top of page

Tydzień matematyki 4-8

Ostatnia matematyka przed Świętami w klasach 5 i 7 przebiegła inaczej niż zwykle. Uczniowie mieli możliwość "uratować króliczka". Na ośmiu pisankach znajdowały się zadania przekrojowe, których rozwiązanie dawało liczby kodu otwierającego klatkę.


Poza sprawdzeniem się w liczeniu na czas i czytaniu ze zrozumieniem uczniowie mogli wylosować w nagrodę kupon matematyczny i jajko.


Na zajęciach wykorzystaliśmy materiały od Królowa Matma.

Zakończyliśmy Tydzień Matematyczny
Dziś klasy 4, 5, 7 i 8 rywalizowały w dwóch blokach.


Na reprezentantów czekała Sztafeta Matematyczna skladająca się z czterech zadań: zagadki logicznej, tabliczki mnożenia, kolejności wykonywania działań oraz tangramu. Ten ostatni stał się niezłym wyzwaniem.


Rozwiązane zadania dawały szyfr, który prowadził do finału.

Tam czeķały puzzle podsumowujące informacje dostępne na gazetkach oraz zdobyte przez te 5 matematycznych dni.

Za nami dwa dni Tygodnia Matematycznego w kl. 4-8.

 

 Były przerwy szachowe i konkurs plastyczny. 

 

Dziś natomiast w Dzień Matematyki odbył się konkurs rozwiązywania zadań z treścią na czas.

 

 Niektórzy dla urozmaicenia zajęć przebrali się, czy też przynieśli słodkości z matematycznym akcentem

Kontynuując Matematyczne Wydarzenia w dniu 13. marca odbyło się popołudnie gier planszowych. Bardzo szybko minął ten czas, na pewno trzeba będzie to powtórzyć 

Dzień liczby Pi w naszej szkole


Klasy 5 tworzyły miasto Pi, niektóre przygotowały gazetki, była prezentacja i mini quiz ułożony przez uczennice klas 5b.

 

Na długiej przerwie układanie kostek wzbudziło dużo emocji i zgromadziło wielu zaciekawionych.

Uczniowie klasy 6a przećwiczyli 4 marca na matematyce umiejętność wykonywania obliczeń na procentach. Najpierw wymyślili pięć nazw firm, a następnie wybrali spośród nich trzy, w których akcje zainwestują.

 

W ustaleniu podwyżek i obniżek cen akcji o dany procent pomogło nam koło fortuny. Uczniowie na karcie maklera obliczali swoje zyski lub straty w poszczególnych sesjach, a na koniec podliczyli, czy udało im się "zarobić". Oprócz samych procentów powtórzyliśmy sobie również zaokrąglanie liczb i doskonaliliśmy sprawność rachunkową.

 

Uczniowie byli bardzo aktywni, ponieważ gra miała odniesienie do rzeczywistości, co jest dużo ciekawsze niż rozwiązywanie zwykłych przykładów.

bottom of page