top of page

LOGOPEDA

GODZINY PRACY

 

 

Poniedziałek

12.00-17.00

Wtorek

7.00-10.00

Środa

12.00-17.00

Czwartek

8.00-16.00

Piątek

7.00-9.00

Jak postępować, aby rozwój mowy przebiegał prawidłowo?

 

   Oto ważniejsze zalecenia dotyczące wczesnej profilaktyki:

 

Wypowiedzi osób z najbliższego otoczenia powinny być poprawne.

Do dziecka należy mówić powoli, wyraźnie. Należy unikać języka dziecinnego (spieszczania) w trakcie rozmowy z dzieckiem.

Dziecko powinno reagować na aktywność uczuciową i słowną otoczenia. W przypadku, gdy brak takiej reakcji, można podejrzewać niedosłuch. Konieczna jest kontrola lekarska.

Nie należy gasić naturalnej skłonności dziecka do mówienia obojętnością, cierpką uwagą, lecz słuchać uważnie wypowiedzi, zadawać dodatkowe pytania, co przyczyni się do korzystnego rozwoju mowy.

Nie wolno poprawiać wymowy dziecka, żądać, aby kilkakrotnie powtarzało dane słowo, zawstydzać, karać za wadliwą wymowę.

Hamuje to chęć do mówienia, a co za tym idzie w konsekwencji dalszy rozwój mowy.

Wskazane jest częste opowiadanie dziecku bajek, czytanie, oglądanie wspólne filmów i rozmawianie na ich temat.

Nie należy zaniedbywać chorób uszu, gdyż nie leczone mogą powodować niedosłuch, a w następstwie zaburzenia mowy.

Jeśli dziecko ma nieprawidłową budowę narządów mowy (rozszczepy warg, podniebienia, wady zgryzu lub uzębienia), konieczne jest zapewnienie opieki lekarza specjalisty, gdyż wady te są przyczyną zaburzeń mowy.

Dziecka leworęcznego nie należy zmuszać do posługiwania się ręką prawą w okresie kształtowania się mowy. Naruszanie w tym okresie naturalnego rozwoju sprawności ruchowej zaburza funkcjonowanie mechanizmu mowy. Prowadzi to często do zaburzeń mowy, a w szczególności do jąkania.

Nie należy wymagać zbyt wczesnego wymawiania poszczególnych głosek. Dziecko nie przygotowane pod względem sprawności narządów artykulacyjnych, niedostatecznie różnicujące dźwięki mowy, a zmuszane do artykulacji zbyt trudnych dla niego głosek, często zaczyna je zniekształcać.

Magdalena Rumocka

Zajęcia logopedyczne

 

Zajęcia logopedyczne w Szkole Podstawowej w Starych Skoszewach prowadzone są w oddziałach przedszkolnych oraz z uczniami klas I-VIII.

Zajęcia terapeutyczne obejmują profilaktykę (zajęcia grupowe w najmłodszym oddziale przedszkolnym) oraz terapię logopedyczną (zajęcia indywidualne lub w parach prowadzone z dziećmi,

 z oddziałów przedszkolnych i uczniami ze szkoły).

Organizacja zajęć grupowych jest dla dzieci swobodną formą zabawy, na której oprócz ćwiczeń motoryki aparatu artykulacyjnego, dzieci wykonują ćwiczenia: oddechowe, słuchowe, artykulacyjne i logorytmiczne. Taka forma zajęć stanowi ważny wstęp do indywidualnej pracy w gabinecie logopedycznym.

Indywidualna terapia logopedyczna nastawiona jest głównie  na eliminację wad wymowy i zaburzeń mowy oraz terapię w przypadku zaburzeń dyslektycznych.

Magdalena Rumocka

Rozwój mowy dziecka od wieku wczesnoszkolnego

Na zajęciach logopedycznych.

 

Na zajęciach logopedycznych w pierwszej kolejności wykonywane są ćwiczenia motoryki aparatu artykulacyjnego:

- ćwiczenia warg,

- ćwiczenia języka,

- ćwiczenia podniebienia miękkiego.

 

Następnie:

- ćwiczenia artykulacyjne polegające na wywołaniu zaburzonej głoski i utrwalaniu jej prawidłowej wymowy,

- ćwiczenia oddechowe i fonacyjne regulujące prawidłowe oddychanie i niezbędne przy terapii niepłynności mowy,

- ćwiczenia analizy i syntezy sylabowej i głoskowej przygotowujące dziecko do nauki czytania i pisania,

-ćwiczenia wzbogacające słownictwo i mowę opowieściową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page