top of page

Drzwi otwarte w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach

           

            W środę 20 marca 2024 r. przyszli uczniowie i przedszkolaki wraz z rodzicami przybyli na Drzwi Otwarte do Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach. Wszystkich zebranych powitała Pani Dyrektor Zofia Okońska, która krótko poinformowała
o historii, a także przyszłości placówki, do której rodzice chcieliby zapisać swoje dzieci. Zgromadzeni na dużej świetlicy mogli obejrzeć prezentację dotyczącą dorobku Szkoły
w Starych Skoszewach, a także dwa filmy promujące szkołę leżącą na północy gminy Nowosolna. Goście mieli również możliwość zapoznania się z plakatami, a także folderami przygotowanymi przez pracowników.

        
           Przed przybyłymi tego dnia rodzicami i ich dziećmi otworzone zostało zarówno całe przedszkole jak i szkoła. Zwiedzający mogli zajrzeć do klas lekcyjnych, sali gimnastycznej
i korekcyjnej czy pokoju psychologa i pedagoga, gdzie czekali na nich specjaliści zatrudnieni w szkole. Przyszłych przedszkolaków i uczniów klas pierwszych po korytarzach oprowadzali ich starsi koledzy, którzy odkrywali sekrety szkoły, której patronem jest król Władysław Jagiełło. W każdej sali zainteresowani mogli porozmawiać z nauczycielami, przyjrzeć się
z bliska wyposażeniu i warunkom, w jakich na co dzień odbywają się zajęcia.


           Na dzieci czekało tego dnia wiele atrakcji. Mogły pobawić się masami plastycznymi, balonowymi zwierzętami czy próbować malować obrazy na foliach. Magiczny dywan zainteresował z kolei nie tylko najmłodszych, ale także i tych starszych, podobnie jak zajęcia
z elektrostatyki. Ciekawostką dla wielu był również mikroskop, tablice interaktywne czy klocki Korbo. Rodzice szczególną uwagę zwrócili na materiały w kąciku
M. Montessori – programu, który wszechstronnie wspomaga rozwój dziecka.


           Ostatni goście opuścili mury Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach po godzinie 19.00. Zważywszy na fakt, że Drzwi Otwarte cieszyły się sporym zainteresowaniem i wszystkim udzieliła się miła atmosfera, już dziś można zaryzykować stwierdzenie, że wielu przybyłych tego dnia do Starych Skoszew maluchów, powróci
tu 2 września 2024 r. już w innej roli, nie zwiedzających, ale pełnoprawnych uczniów szkoły
i przedszkola.

Marcin Bartłoszewski

bottom of page