top of page

Uroczystość poświęcenia i wmurowania Aktu Erekcyjnego

                             21 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach odbyło się uroczyste wmurowanie Aktu Erekcyjnego rozbudowy  szkoły o budynek przedszkola.

            Pani dyrektor Zofia Okońska powitała wszystkich gości, krótko przedstawiła historię szkoły oraz etapy prac związanych z projektowaniem i rozbudową, ponadto  przybliżyła możliwości jakie będzie  dawała ta inwestycja. Uroczystość uświetnili swoją obecnością m.in. Wójt Gminy Nowosolna Pan Piotr Szcześniak oraz  Łódzki Wicekurator Oświaty- Pani Elżbieta Ratyńska.

Po przemówieniach zebranych gości i odczytaniu listu Łódzkiego Kuratora Oświaty, odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów koła teatralnego „Parawan”  pod kierunkiem pani Marioli Krawczyk i  pani Moniki Ruszkiewicz. Po części artystycznej pani Edyta Szeląg- wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach odczytała treść Aktu Erekcyjnego, pod którym złożyli podpisy zebrani goście:  Wójt Gminy Nowosolna- Piotr Szcześniak, Łódzki Wicekurator Oświaty- Elżbieta Ratyńska, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Nowosolna- Radosław Mielczarek, Skarbnik Gminy Nowosolna- Anna Mazerant, Przewodnicząca  Rady Rodziców- Justyna Danielewicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach- Zofia Okońska, Proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starych Skoszewach- ksiądz Andrzej Warszewik, Proboszcz Parafii Świętego Ojca Pio w Kalonce- ksiądz Paweł Stołowski, Inspektor Nadzoru Budowlanego- Andrzej Kawara, Wykonawca- Kamil Półbrat, Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego- Wiktoria Prusinowska.

Akt Erekcyjny, egzemplarz lokalnej gazety „Na wzniesieniach”, okolicznościowa gazetka szkolna „Przerwa”, aktualne monety, folder szkoły, prace plastyczne przedszkolaków i listy do potomnych przygotowane przez uczniów szkoły zostały zamknięte  w mosiężnej tubie przez panią dyrektor Zofię Okońską. Dalsza część uroczystości odbyła się na terenie budowanego przedszkola. Proboszczowie parafii w Starych Skoszewach i Kalonce:


 ks. Andrzej Warszewik i ks. Paweł Stołowski dokonali poświęcenia tuby oraz fundamentów pod nowe przedszkole.  Następnie wszyscy goście udali się na okolicznościowy poczęstunek.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które zaangażowały się
 w przygotowanie i uświetnienie tej uroczystości, a szczególnie pani Elżbiecie i Zbigniewowi Stańczykom, za przygotowanie wydruku okolicznościowych folderów.

Aleksandra Piotrowska

bottom of page