Świetlica

Świetlica

 

            Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed i po lekcjach w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Świetlica czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30-17.30 w piątki 7.30-17.00

            Staramy się stworzyć uczniom warunki do wypoczynku, zabawy i odrabiania prac domowych. Chcemy aby czas spędzony w świetlicy upływał dzieciom w miłej atmosferze i sprzyjał rozwijaniu zainteresowań.

Dbamy o to, żeby dzieci czuły się w świetlicy dobrze i bezpiecznie i miały okazję do nawiązywania  nowych  znajomości.

            Wdrażamy naszych uczniów do kulturalnego i higienicznego trybu życia. Dzieci uczestniczą w różnorodnych działaniach opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych, zajęciach plastycznych, czytelniczych, muzycznych, konkursach i zabawach w świetlicy oraz na świeżym powietrzu. Uczestnicząc w zajęciach, uczniowie mają okazję uczyć się przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, współpracy i właściwej komunikacji, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, poznać możliwości radzenia sobie z emocjami, wzmacniać zachowania pozytywne, szanować siebie i innych.

 

 

                                                      Wychowawcy świetlicy

 Świetlica to ważne miejsce w szkole. Podstawowym jej celem jest zapewnienie dzieciom opieki i rozwoju osobowości. Na terenie szkoły prowadzi ona działalność opiekuńczą, wychowawczą oraz dydaktyczną.

 

Do najistotniejszych form pracy świetlicy zalicza się:

 

  • Zajęcia dydaktyczne

  • Wycieczki, spacery

  • Gry im zabawy ruchowe

  • Gry i zabawy świetlicowe

  • Zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, informatyczne, czytelnicze.

 

Dobór odpowiedniej formy zajęć jest odpowiednio dopasowany do uczniów- ich wieku, zdolności, możliwości i zainteresowań.

 

Do zadań świetlicy uzupełniających pracę wychowawczą realizowaną w czasie lekcji należy również:

  • kształtowanie dobrych nawyków w zakresie organizowania sobie czasu

  • wolnego

  • tworzenie warunków do rozwijania indywidualnych zainteresowań i zdolności, rozwijania wielostronnej aktywności twórczej

  • kształtowanie postaw prospołeczno- moralnych dzieci

  • kształtowanie właściwej samooceny, zwłaszcza u dzieci o obniżonym poczuciu własnej wartości.

Tak jak co roku świetlica w naszej szkole ruszyła przysłowiową „ pełną parą”.

 

Nasza świetlica szkolna organizuje warunki do odrabiania lekcji oraz kompetentną pomoc w odrabianiu prac domowych.

 

Codzienne zajęcia świetlicowe to m. in. zabawy dydaktyczne i twórcze, ćwiczenia służące poszerzeniu i utrwaleniu wiedzy. Gry i pomoce o charakterze dydaktycznym pozwalają na wsparcie procesu edukacyjnego, realizowanego podczas zajęć szkolnych. Rolę edukacyjną spełniają tu również spontaniczne zabawy tematyczne, które są źródłem wiedzy o otaczającym środowisku.

 

 

Dzieci z naszej szkoły bardzo chętnie biorą udział w różnych zajęciach świetlicowych ( sportowych, plastycznych, informatycznych, muzycznych itd.)  gdzie mogą realizować swoje zainteresowania i zdolności, ale chętnie też uczestniczą w różnych konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych.

 

 

Świetlica to też dobre miejsce do zabaw w, których uczestniczą uczniowie zwłaszcza z klas młodszych.

 

O różnych przedsięwzięciach prowadzonych w naszej świetlicy będziemy informować na bieżąco. A tym czasem życzymy wszystkim uczestnikom świetlicy szkolnej miłego i owocnego spędzania czasu wolnego po lekcjach.

 

Joanna Sokołowska

SP im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce zgodnie z