Świetlica

Projekt „Świetliczaki na tropie… zagadek.”

 

 

Świetlica Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły przystąpiła do II edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Świetliczaki na tropie”. Celem projektu jest:

- ​wychowanie aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyro­dą ucznia;

- uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;

- działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;

- rozwijanie zdolności manualnych ucznia;

- zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce.

Czas trwania projektu: wrzesień 2021 -maj 2022.

W ramach działań projektowych mamy do zrobienia między innymi: projekty malarskie, kolaże, albumy, mapy skarbów, rewie mody, latawce itp. Udało nam się już zrealizować 6 z 30 wybranych zadań. Dzięki projektowi uczniowie mają możliwość poznania różnych technik plastycznych oraz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ochrony przyrody i świadomości ekologicznej.

W roku szkolnym 2020/2021 nasza świetlica bierze udział w “Ogólnopolskiej świetlicowej wymianie pocztówkowej”. Zasada działania tej akcji jest bardzo prosta. Dzieci ze szkoły zainteresowanej programem, wymieniają się kartkami pocztowymi z uczniami z innych szkół z całej Polski. Na pocztówkach związanych ze swoim miastem, regionem wpisują pozdrowienia dla uczniów z danej szkoły.

W dobie otaczającej nas technologii, Internetu zapominamy o tradycyjnych metodach porozumiewania się. Dzięki tej akcji chcemy zachęcić dzieci do tradycyjnego wysyłania pocztówek np. na święta, urodziny czy imieniny. Program ten zapewnia promowanie naszego regionu oraz naszej szkoły.

Wysłaliśmy już kilkanaście pocztówek do szkół w całej Polsce, otrzymaliśmy też już kilka i czekamy na resztę z niecierpliwością . Do naszej świetlicy dotarły kartki między innymi z: Lublina, Rzeszowa, Inowrocławia, Tuchowa, Ostrowa Wielkopolskiego, Gniewkowa.

 

Justyna Żeromińska :)

W marcu świetlica szkolna zorganizowała konkurs plastyczny pt.,, Kartka Wielkanocna. Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni i talentów plastycznych uczniów oraz poznanie tradycji związanych z Świętami Wielkanocnymi. Do udziału w konkursie zaproszono uczniów klas I-III.            W konkursie wzięło udział 23 uczniów, z pośród nich wyłoniono trzech laureatów. 

Laureaci: 

 1. Oliwia Ch. kl. 2a 

 1. Oliwia W. kl. 3a 

 1. Adam D. kl. 1a 

Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki rzeczowe.  

Dziękuję i gratuluje wszystkim uczestnikom konkursu. 

Justyna Żeromińska 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

Świetlica

 

            Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed i po lekcjach w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Świetlica czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30-17.30 w piątki 7.30-17.00

            Staramy się stworzyć uczniom warunki do wypoczynku, zabawy i odrabiania prac domowych. Chcemy aby czas spędzony w świetlicy upływał dzieciom w miłej atmosferze i sprzyjał rozwijaniu zainteresowań.

Dbamy o to, żeby dzieci czuły się w świetlicy dobrze i bezpiecznie i miały okazję do nawiązywania  nowych  znajomości.

            Wdrażamy naszych uczniów do kulturalnego i higienicznego trybu życia. Dzieci uczestniczą w różnorodnych działaniach opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych, zajęciach plastycznych, czytelniczych, muzycznych, konkursach i zabawach w świetlicy oraz na świeżym powietrzu. Uczestnicząc w zajęciach, uczniowie mają okazję uczyć się przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, współpracy i właściwej komunikacji, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, poznać możliwości radzenia sobie z emocjami, wzmacniać zachowania pozytywne, szanować siebie i innych.

 

 

                                                      Wychowawcy świetlicy

Nasze prace
Nasze prace

press to zoom
Nasze prace
Nasze prace

press to zoom
Zabawy świetlicowe
Zabawy świetlicowe

press to zoom
Nasze prace
Nasze prace

press to zoom
1/6

 Świetlica to ważne miejsce w szkole. Podstawowym jej celem jest zapewnienie dzieciom opieki i rozwoju osobowości. Na terenie szkoły prowadzi ona działalność opiekuńczą, wychowawczą oraz dydaktyczną.

 

Do najistotniejszych form pracy świetlicy zalicza się:

 

 • Zajęcia dydaktyczne

 • Wycieczki, spacery

 • Gry im zabawy ruchowe

 • Gry i zabawy świetlicowe

 • Zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, informatyczne, czytelnicze.

 

Dobór odpowiedniej formy zajęć jest odpowiednio dopasowany do uczniów- ich wieku, zdolności, możliwości i zainteresowań.

 

Do zadań świetlicy uzupełniających pracę wychowawczą realizowaną w czasie lekcji należy również:

 • kształtowanie dobrych nawyków w zakresie organizowania sobie czasu

 • wolnego

 • tworzenie warunków do rozwijania indywidualnych zainteresowań i zdolności, rozwijania wielostronnej aktywności twórczej

 • kształtowanie postaw prospołeczno- moralnych dzieci

 • kształtowanie właściwej samooceny, zwłaszcza u dzieci o obniżonym poczuciu własnej wartości.

Tak jak co roku świetlica w naszej szkole ruszyła przysłowiową „ pełną parą”.

 

Nasza świetlica szkolna organizuje warunki do odrabiania lekcji oraz kompetentną pomoc w odrabianiu prac domowych.

 

Codzienne zajęcia świetlicowe to m. in. zabawy dydaktyczne i twórcze, ćwiczenia służące poszerzeniu i utrwaleniu wiedzy. Gry i pomoce o charakterze dydaktycznym pozwalają na wsparcie procesu edukacyjnego, realizowanego podczas zajęć szkolnych. Rolę edukacyjną spełniają tu również spontaniczne zabawy tematyczne, które są źródłem wiedzy o otaczającym środowisku.

 

 

Dzieci z naszej szkoły bardzo chętnie biorą udział w różnych zajęciach świetlicowych ( sportowych, plastycznych, informatycznych, muzycznych itd.)  gdzie mogą realizować swoje zainteresowania i zdolności, ale chętnie też uczestniczą w różnych konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych.

 

 

Świetlica to też dobre miejsce do zabaw w, których uczestniczą uczniowie zwłaszcza z klas młodszych.

 

O różnych przedsięwzięciach prowadzonych w naszej świetlicy będziemy informować na bieżąco. A tym czasem życzymy wszystkim uczestnikom świetlicy szkolnej miłego i owocnego spędzania czasu wolnego po lekcjach.

 

Joanna Sokołowska