Świetlica

W grudniu 2018 roku odbył się konkurs na ozdobę bożonarodzeniową zorganizowany przez świetlice szkolną.

Głównymi celami konkursu było rozwijane talentu artystycznego, kształtowanie wyobraźni plastycznej i zapoznanie się z tradycjami bożonarodzeniowymi.

Do udziału w konkursie zaproszono uczniów kas I-VIII z podziałem na dwie grupy wiekowe,  klasy I-III i Klasy IV-VIII.

W konkursie udział wzięło 33 +uczniów.

Jury w składzie: Renata Szubert, Monika Mirys oraz Aleksandra Szubert zdecydowało nagrodzić prace odznaczające się pomysłowością, oryginalnością , oraz samodzielnością wykonania.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i upominki rzeczowe, a wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie trzymali pamiątkowe dyplomy i drobny słodki upominek.

Zwycięzcami konkursu zostali:

Klasy I-III

Miejsce 1.  Jagoda C. kl. Ib

Miejsce 2. Jakub Ż. kl.II

                Julian Markwart kl. Ia

Miejsce 3. Oliwia W. kl. Ia

                Aleksandra K. kl. III

Wyróżnienia:  Basia B. kl. II

          Ksenia P. kl. II

Klasy IV-VIII

Miejsce 1.Wiktoria C. kl. Va

Miejsce 2. Mikołaj M. kl. IVa

                Jakub W. kl. VIb

Miejsce 3. Zofia Rz. kl.VI b

                Gilbert Sz. kl. VIII

Wyróżnienia: Maria G. kl. 4b

                           Maja P. kl. 4b

                                                                                                                                                                                                        Justyna Żeromińska

1/2

 Świetlica to ważne miejsce w szkole. Podstawowym jej celem jest zapewnienie dzieciom opieki i rozwoju osobowości. Na terenie szkoły prowadzi ona działalność opiekuńczą, wychowawczą oraz dydaktyczną.

 

Do najistotniejszych form pracy świetlicy zalicza się:

 

  • Zajęcia dydaktyczne

  • Wycieczki, spacery

  • Gry im zabawy ruchowe

  • Gry i zabawy świetlicowe

  • Zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, informatyczne, czytelnicze.

 

Dobór odpowiedniej formy zajęć jest odpowiednio dopasowany do uczniów- ich wieku, zdolności, możliwości i zainteresowań.

 

Do zadań świetlicy uzupełniających pracę wychowawczą realizowaną w czasie lekcji należy również:

  • kształtowanie dobrych nawyków w zakresie organizowania sobie czasu

  • wolnego

  • tworzenie warunków do rozwijania indywidualnych zainteresowań i zdolności, rozwijania wielostronnej aktywności twórczej

  • kształtowanie postaw prospołeczno- moralnych dzieci

  • kształtowanie właściwej samooceny, zwłaszcza u dzieci o obniżonym poczuciu własnej wartości.

Tak jak co roku świetlica w naszej szkole ruszyła przysłowiową „ pełną parą”.

 

Nasza świetlica szkolna organizuje warunki do odrabiania lekcji oraz kompetentną pomoc w odrabianiu prac domowych.

 

Codzienne zajęcia świetlicowe to m. in. zabawy dydaktyczne i twórcze, ćwiczenia służące poszerzeniu i utrwaleniu wiedzy. Gry i pomoce o charakterze dydaktycznym pozwalają na wsparcie procesu edukacyjnego, realizowanego podczas zajęć szkolnych. Rolę edukacyjną spełniają tu również spontaniczne zabawy tematyczne, które są źródłem wiedzy o otaczającym środowisku.

 

 

Dzieci z naszej szkoły bardzo chętnie biorą udział w różnych zajęciach świetlicowych ( sportowych, plastycznych, informatycznych, muzycznych itd.)  gdzie mogą realizować swoje zainteresowania i zdolności, ale chętnie też uczestniczą w różnych konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych.

 

 

Świetlica to też dobre miejsce do zabaw w, których uczestniczą uczniowie zwłaszcza z klas młodszych.

 

O różnych przedsięwzięciach prowadzonych w naszej świetlicy będziemy informować na bieżąco. A tym czasem życzymy wszystkim uczestnikom świetlicy szkolnej miłego i owocnego spędzania czasu wolnego po lekcjach.

 

Joanna Sokołowska

SP im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach