top of page

Świetlica

            Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed i po lekcjach w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Świetlica czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30-17.30 w piątki 7.30-17.00

            Staramy się stworzyć uczniom warunki do wypoczynku, zabawy i odrabiania prac domowych. Chcemy aby czas spędzony w świetlicy upływał dzieciom w miłej atmosferze i sprzyjał rozwijaniu zainteresowań.

Dbamy o to, żeby dzieci czuły się w świetlicy dobrze i bezpiecznie i miały okazję do nawiązywania  nowych  znajomości.

            Wdrażamy naszych uczniów do kulturalnego i higienicznego trybu życia. Dzieci uczestniczą w różnorodnych działaniach opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych, zajęciach plastycznych, czytelniczych, muzycznych, konkursach i zabawach w świetlicy oraz na świeżym powietrzu. Uczestnicząc w zajęciach, uczniowie mają okazję uczyć się przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, współpracy i właściwej komunikacji, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, poznać możliwości radzenia sobie z emocjami, wzmacniać zachowania pozytywne, szanować siebie i innych.

 

 

                                                      Wychowawcy świetlicy

Karta zgłoszenia dziecka

do świetlicy szkolnej

Nadeszła Jesień... A w świetlicy szkolnej zawrzało od kolorów i darów jesieni. Dzieci przygotowywały wiele prac plastycznych w tym temacie. Między innymi piękne kolorowe drzewa techniką dowolną, większość wybrała lepienie z plasteliny oraz klasyczne kredki.

 

 

Druga praca pt. Pani jesień wykonana była przez dzieci z kolorowych liści. W obu pracach rozwijały swoją wrażliwość twórczą oraz kreatywność.

 

Świetliczaki spisały się na medal.

                                                                                                                                                                                            Marta Karbowiak
 

Promocja zdrowia w świetlicy szkolnej.


Dzieci wysłuchały jak realizować zdrowy tryb życia. Poznały aktywności fizyczne które powinno się wykonywać w naszym życiu, jak prawidłowo dbać o higienę osobistą oraz zapoznały się z piramidą zdrowego odżywiania, narysowały swoją piramidę oraz ją ozdobiły. Wspólnie wykonaliśmy gazetkę szkolną promującą działania prozdrowotne.


Marta Karbowiak

Świetliczaki zapoznały się z książką, co książka lubi a czego nie, słuchały opowiadań a na koniec wykonały swoje autorskie zakładki do książki.


Marta Karbowiak
--

Święto Edukacji Narodowej w świetlicy szkolnej. Dzieci wykonały laurki dla ulubionych nauczycieli. Cała rada pedagogiczna przesyła serdeczne podziękowania dla kochanych wychowanków.


Marta Karbowiak
--

11 listopada przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie jest czymś trwałym, tylko czymś danym, co trzeba pielęgnować.

 

W naszej świetlicy obejrzeliśmy krótki film edukacyjny upamiętniający dlaczego obchodzimy co roku ten wyjątkowy dzień. Odśpiewaliśmy fragment Hymnu Polskiego oraz w grupach zrobiliśmy prace plastyczne "symbole narodowe".

Marta Karbowiak

Świetlica od września bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym w ramach Akademii Świetlicowej – pt.  „Świetliczaki na tropie... kolorów Świata”.

 

Projekt zakłada zwiedzanie poszczególnych kontynentów ,składa się z 6 modułów – 5 dotyczących barw odpowiadających kolejno Europie, Azji, Afryce, Ameryce i Australii z Oceanią oraz jeden wspólny „kolorowy” – odnoszący się do wszystkich kontynentów.

 

 

W tym tygodniu zostało opracowała kolejne zagadnienie: Syberia – kolej transsyberyjska, płatki śniegu wielkości 30 cm, jezioro świata o unikalnej faunie i florze, bogactwa naturalne. Wykonanie pracy plastycznej "tygrys syberyjski"– różnymi technikami.

Marta Karbowiak

Wyniki konkursu "Kartka Wielkanocna"
Konkurs przeprowadzony w świetlicy szkolnej.
Miejsca kategorii I-III
I- Łucja Z. Kl. 3 B
II- Hanna J. Kl. 1A
III - Daniel S. Kl. 2 B
Miejsca kategorii IV-VIII
I - Jagoda C. Kl 5B
II - Oliwia W. Kl. 5A
III - Sara Ś. Kl. VIII B


Marta Karbowiak, Sławomir Szeląg

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

bottom of page