top of page

BIBLIOTEKA

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

PONIEDZIAŁEK -  9.00 – 13.00

WTOREK -  9.00 – 13.00

ŚRODA -  9.00 – 13.00

CZWARTEK  -  9.00 – 13.00

PIĄTEK - 8.00 – 13.00

 

 

DO BIBLIOTEKI ZAPRASZAJĄ:

I.KOSIŃSKA

K.NICIFOROVIĆ

Regulamin korzystania z podręczników
Wykaz lektur szkolnych

NAJLEPSI  CZYTELNICY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Ten rok szkolny był wyjątkowy. Dla wielu z nas trudny i pełen wyzwań.

Biblioteka szkolna w tym roku zyskała wiele nowych książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz z  Gimnazjum w Wiączyniu, które zostało zlikwidowane. Nie długo mogliśmy się jednak nimi cieszyć .W pierwszym półroczu uczniowie z entuzjazmem korzystali z zasobów szkolnej biblioteki, zainteresowanie książkami i czytelnictwo znacznie wzrosło. Niestety pandemia  ograniczyła możliwość korzystania z biblioteki.

Jest jednak wielu uczniów, którzy znajdowali możliwości by czytać i to dużo czytać. Niektórzy korzystali z literatury dostępnej online, kupowali nowe pozycje, wypożyczali między sobą, zamawiali książki z naszej biblioteki. Bardzo cieszą te informacje.

Podsumowując statystyki biblioteczne za ten rok szkolny i wszystkie informacje jakie otrzymywałam, chciałabym z radością poinformować, że  najlepszymi czytelnikami naszej szkoły zostały:

z kl.I-III : BARBARA BORKOWSKA UCZ.KL.III,

z KL.IV- VIII: JULIA CHMIELNICKA UCZ.KL.IV.

Basia oprócz czytania książek i dużej liczby wypożyczeń swoja pasję do czytania realizowała poprzez udział w konkursach czytelniczych, zachęcanie rówieśników do czytania , udział z Wyzwaniu Czytelniczym realizowanym z okazji Dnia Książki i Praw Autorskich( wymagającym dużego nakładu pracy).

Julia nawet podczas pandemii zamawiała książki w bibliotece  i z radością zabierała do domu większe niż regulamin przewiduje ilości książek.

Aby lepiej zrozumieć jak to się dzieje, że dziewczyny tak chętnie czytają  przeprowadziłam z nimi i z ich mamami krótki wywiad online.

 

Dlaczego lubicie czytać książki ?

BASIA: Lubię czytać książki, bo uczą mnie wielu ciekawych rzeczy. Kiedy czytam czuję się, jakbym była jednym z bohaterów i przeżywam fantastyczne przygody.

JULIA: Ponieważ można w nich odkryć wiele fascynujących, ciekawych, zabawnych, a czasem tajemniczych i strasznych historii.

Jakie książki najchętniej czytacie?

BASIA: Moje ulubione gatunki to książki przygodowe i kryminały.

 JULIA: Podróżnicze, przygodowe, z humorem, o zwierzętach ( najbardziej o koniach).

Jaką radę dałyby panie rodzicom innych dzieci żeby tak chętnie czytały książki

jak Basia i Julka?

MAMA BASI: Dzieci uczą się przez naśladowanie, więc jeśli rodzice czytają, to jest duże prawdopodobieństwo, że dzieci też pokochają książki. Wydaje mi się, że bardzo ważne jest czytanie dzieciom i z dziećmi od urodzenia niemalże, a gdy już same potrafią czytać to trzeba im podsuwać takie książki, które będą zgodne z ich zainteresowaniami, do których z przyjemnością będą sięgać i wracać nie raz.

MAMA JULKI: Zabrać dzieciom tablety i czytać razem z nimi :)

 

SERDECZNE GRATULACJE DLA BASI I JULKI

ORAZ PODZIEKOWANIA DLA ICH RODZICÓW !!!

                                                                                                                      

   Izabela Kosińska

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

  W roku szkolnym 2019/20120 nasza szkoła rozpoczęła realizację działań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Założenia programu realizowane były według Priorytetu 3 Ministerstwa Edukacji Narodowej:

rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Przebieg działań w ramach programu:

1. Otrzymanie dotacji na zakup nowych książek: lipiec 2019 (kwota przyznanego wsparcia

finansowego wyniosła 15 000 zł, w tym wkład własny – 3000 zł.)

2. Przeprowadzenie sondażu ( zainteresowań i potrzeb) wśród rodziców, uczniów i nauczycieli: wrzesień 2019 

3. Śledzenie nowości wydawniczych na stornach internetowych wydawnictw oraz w katalogach księgarni wysyłkowych: wrzesień- listopad 2019

4. Zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej zgodnie z propozycjami rodziców, uczniów i nauczycieli: październik- grudzień 2019

5. Włączanie nowości książkowych do inwentarza biblioteki: październik 2019 – styczeń 2020

6. Realizacja działań promujących czytelnictwo oraz projektów czytelniczych w oparciu o nowe książki oraz działań związanych z promocją biblioteki: październik-grudzień 2019r.

 Szkoła promowała i wspierała rozwój czytelnictwa poprzez następujące działania:

 1.   Zachęcanie i wypożyczanie na bieżąco książek zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

2.   Prezentacja książek na lekcjach języka polskiego, godzinach wychowawczych oraz lekcjach bibliotecznych

 3.   Głośne czytanie fragmentów książek na lekcjach zastępczych.

 4.   Czytanie fragmentów książek na kole bibliotecznym.

 5.   Zorganizowanie i przeprowadzanie konkursów czytelniczych- konkursu plastycznego „Okładka do ciekawej książki”, „ Recenzja ciekawej książki”.

 6.   Współpraca z Gminną  Biblioteką Publiczną  w Nowosolnej ( konsultowanie zakupów książek, udział przedstawiciela biblioteki w czytelniczych uroczystościach szkolnych oraz komisjach konkursowych)

7. Promowano czytelnictwo poprzez następujące wydarzenia czytelnicze z udziałem uczniów:

·       Głośne czytanie dzieciom z klas I – III oraz grupom przedszkolnym

·        Konkurs plastyczny i literacki

·       Organizacja Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania

·        Przeprowadzenie wywiadów uczniów z członkami rodzin dot. czytelnictwa

·        Wystawy plakatów promujących czytelnictwo i prac pokonkursowych

·        Włączenie się w ogólnopolską akcję: „Czytamy ze Słodziakami”

·        Kontynuacja udziału szkoły w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom

·        Przeprowadzenie kiermaszu książek

 8. Wypożyczanie uczniom książek na okres ferii zimowych i letnich wakacji.

   Dzięki  realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa księgozbiór szkolnej biblioteki powiększył się o 695 pozycji książkowych ( w tym nowości wydawnicze oraz lektury szkolne).

    Program poprzez wzbogacenie zasobów biblioteki oraz działania promujące czytelnictwo przyczynił się do znacznego wzrostu wypożyczeń oraz zainteresowania uczniów biblioteką. Poszerzyły się relacje biblioteki szkolnej z biblioteką publiczną. Powiększenie zasobów bibliotecznych stworzyło uczniom większe możliwości edukacji i rozrywki. Nauczyciele chętniej korzystają z nowości dostępnych w bibliotece szkolnej wzbogacając tym samym proces edukacyjny i wychowawczy swoich uczniów.

                                                                                       Izabela Kosińska

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

                                                                               „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
                                                                                             jaką sobie ludzkość wymyśliła”

                                                                                             Wisława Szymborska

 

      30 września w naszej szkole obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto to zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Celem akcji jest promowanie głośnego czytania dzieciom, nabywanie przyjemności z czytania i słuchania, a także poczucia przynależności do społeczności czytelniczej.

   Czytanie rozwija  wyobraźnię, język i pamięć. Uczy myślenia, poprawia koncentrację, poszerza wiedzę, ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole, jest wspaniałym sposobem na spędzenie wolnego czasu. O tym wszystkim przypomniał  również nasz zaproszony gość: Pani Bożena Pudlarz- kierownik biblioteki gminnej w Nowosolnej. Oprócz Pani kierownik  dzieciom czytali: Pani psycholog-K. Kowalczyk, Pan M. Pietrzyk- nauczyciel jęz. angielskiego. Uczniowie klas I- III chętnie i z uwagą słuchali czytanych pozycji książkowych: , Niezwykła historia Sebastiana Van Pirka, Włącz emocje, Jaś i Małgosia w wersji polsko – angielskiej.

Dzień Głośnego Czytania był również okazją do zaprezentowania nowości czytelniczych zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

                                                                    

                                                                                                   Bibliotekarz: I. Kosińska

bottom of page