top of page

BIBLIOTEKA

Godziny otwarcia biblioteki

Poniedziałek   8.00 – 14.00

Wtorek           8.00 – 14.00

Środa              8.00 – 15.00

Czwartek        8.00 – 13.00

Piątek             8.00 – 12.35

 

 

 

BOOKCROSSING

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji bookcrossingu, która rozpocznie się w nadchodzący poniedziałek (25.03) i potrwa przez trzy tygodnie (do 15.03). Na czym polega bookcrossing?

 

Bookcrossing polega na zostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych (w naszym przypadku w bibliotece szkolnej na wyznaczonym do tego regale) po to, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej. Idea bookcrossingu opiera się na założeniu, że literaturę należy rozpowszechniać. Książki powinny podróżować, krążyć z rąk do rąk, by mogły żyć i spełniać swoje zadanie. 

 

Może akurat podczas świątecznych porządków znajdzie się jakaś książka, którą warto uwolnić…

 

 

 

 

GRAM W GRĘ!

Macie może jakiś ponadwymiarowy zestaw szachów czy gry planszowe, z których już wyrośliście i przestały Wam być potrzebne? Może jakieś puzzle czy pluszaki?

 

Spytajcie rodziców czy możecie je podarować bibliotece szkolnej, żeby Wasi młodsi koledzy mogli ciekawie spędzić przerwy śródlekcyjne; zwłaszcza te najnudniejsze – obiadowe.

 

 

 

 

Korzyści płynące z czytania

1. Płynne czytanie skraca czas poświęcony nauce ponieważ uczeń nie musi koncentrować się w pierwszej kolejności na rozszyfrowaniu tekstu; łatwiejsze rozumienie tekstu wpływa więc na ilość i jakoś przyswajania wiedzy. W konsekwencji płynne czytanie wpływa na lepsze wyniki z testów i klasówek poprzez poprawne rozumienie zadania oraz przyspieszenie wykonywania pracy na czas. Z tego samego względu ta umiejętność bezwzględnie wpływa na sprawdzian klas ósmych oraz dalsze osiągnięcia.

2. Regularne czytanie rozwija mózg, tak samo jak ćwiczenia fizyczne rozwijają ciało; wpływa na koncentrację i umiejętność analizy (kojarzenie faktów oraz zrozumienie powiązań między nimi, przewidywanie ich następstw). Dlatego najlepszym treningiem koncentracji jest skupienie się na czytaniu książki przez kilkadziesiąt minut. Regularne czytanie poprawia również pamięć i kreatywność, uspokaja, pomaga w rozwijaniu  hobby.

3. Regularne czytanie wpływa na codzienne zachowania poprzez doświadczenia sytuacyjne poznane dzięki literaturze – rozwija empatię oraz umiejętność przewidywania konsekwencji zaistniałych faktów i zachowań. Dobierając odpowiednie książki kształtujemy poglądy dzieci. Uczymy postaw moralnych, przekazujemy wzory zachowań. Książki umożliwiają nawiązanie rozmowy na tematy, które podczas codziennych czynności trudno nam poruszyć.

4. Czytanie poszerza słownictwo, a co za tym idzie ułatwia wyrażanie swoich myśli oraz zrozumienie odbieranych informacji. Osoby, które dużo czytają, chętniej wyrażają swoje zdanie. Mają wyrobioną potrzebę weryfikacji tego, co słyszą, kto ma rację i jak należy postępować. Są bardziej pewne siebie i asertywne.

5. Osoby czytające dla przyjemności są statystycznie znacznie bardziej zadowolone z życia, lepiej wykształcone, kreatywne, zajmują wyższe stanowiska i lepiej zarabiają. Ci, którzy odnoszące największe sukcesy na świecie rozumieją, że wiedza jest kluczem.

6. W przypadku młodszych dzieci wspólne czytanie może być formą spędzania wolnego czasu. Dziecko słuchając naszego głosu czuje się bezpieczne i zrelaksowane. Czytanie uspokaja ciało i umysł, szczególnie po długim, stresującym dniu.

 

 

 

 

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła rozpoczęła realizację działań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Założenia programu realizowane były według Priorytetu 3 Ministerstwa Edukacji Narodowej:

rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Przebieg działań w ramach programu:

1. Otrzymanie dotacji na zakup nowych książek: kwota przyznanego wsparcia finansowego wyniosła 15 000 zł, w tym wkład własny – 3000 zł.

2. Przeprowadzenie sondażu (zainteresowań i potrzeb) wśród rodziców, uczniów i nauczycieli.

3. Śledzenie nowości wydawniczych na stornach internetowych wydawnictw oraz w katalogach księgarni wysyłkowych.

4. Zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej zgodnie z propozycjami rodziców, uczniów i nauczycieli.

5. Włączanie nowości książkowych do inwentarza biblioteki.

6. Realizacja działań promujących czytelnictwo oraz projektów czytelniczych w oparciu o nowe książki oraz działań związanych z promocją biblioteki.

 Szkoła promowała i wspierała rozwój czytelnictwa poprzez następujące działania:

 1.   Zachęcanie i wypożyczanie na bieżąco książek zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

2.   Prezentacja książek na lekcjach języka polskiego, godzinach wychowawczych oraz lekcjach bibliotecznych

 3.   Głośne czytanie fragmentów książek na lekcjach zastępczych.

 4.   Czytanie fragmentów książek na kole bibliotecznym.

 5.   Zorganizowanie i przeprowadzanie konkursów czytelniczych - konkursu plastycznego „Okładka do ciekawej książki”, „ Recenzja ciekawej książki”, plakat promujący czytelnictwo.

 6.   Współpraca z Gminną  Biblioteką Publiczną  w Nowosolnej (konsultowanie zakupów książek, promowanie działalności Biblioteki Publicznej)

7. Promowano czytelnictwo poprzez następujące wydarzenia czytelnicze z udziałem uczniów:

 • Głośne czytanie dzieciom z klas I – III oraz grupom przedszkolnym

 • Konkurs plastyczny i literacki

 • Organizacja Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania

 • Przeprowadzenie wywiadów uczniów z członkami rodzin dot. czytelnictwa

 • Wystawy plakatów promujących czytelnictwo i prac pokonkursowych

 • Tworzenie kukiełek postaci literackich

 • Przeprowadzenie kiermaszu książek

 • Przeprowadzenie akcji bookcrossingu

 

 8. Wypożyczanie uczniom książek na okres ferii zimowych i letnich wakacji.

   Dzięki  realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa księgozbiór szkolnej biblioteki powiększył się o 385 pozycji książkowych (w tym nowości wydawnicze oraz lektury szkolne).

    Program poprzez wzbogacenie zasobów biblioteki oraz działania promujące czytelnictwo przyczynił się do znacznego wzrostu wypożyczeń oraz zainteresowania uczniów biblioteką. Poszerzyły się relacje biblioteki szkolnej z biblioteką publiczną. Powiększenie zasobów bibliotecznych stworzyło uczniom większe możliwości edukacji i rozrywki. Nauczyciele chętniej korzystają z nowości dostępnych w bibliotece szkolnej wzbogacając tym samym proces edukacyjny i wychowawczy swoich uczniów.

 

 

Dzień Głośnego Czytania

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzony jest corocznie 29 września. Został on ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 i przypada w dniu urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży. Głównym celem tej idei jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

 

Według najnowszych badań głośne czytanie dzieciom wpływa nie tylko na ich rozwój społeczny i emocjonalny, ale także rozwija wyobraźnię, poszerza zakres słownictwa, buduje mocną więź, między dzieckiem a rodzicem, rozwija empatię i zapewnia pozytywne emocje związane z czytaniem i książkami. Co równie ważne - czytanie redukuje stres i poprawia samopoczucie. Warto więc czytać dzieciom systematycznie każdego dnia, chociaż po kilka minut. Korzyści będą obopólne.

 

Narodowe Czytanie

Alicja Bik oraz Lidia Antczak z klasy VII reprezentowały dziś (23.09.2023) naszą szkołę podczas dwunastej już edycji Narodowego Czytania odbywającego się w Gminno – Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichotowie.

Tym razem uczniowie zapoznali publiczność z najbardziej znanym dziełem Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Akcja Narodowe Czytanie została zainicjowana przez Prezydenta RP w 2012 r. wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

Przedsięwzięcie ma na celu promowanie czytelnictwa jako podstawowej formy kontaktu z kulturą, propagowanie dzieł polskiej literatury, a także wzmacnianie kulturowej i narodowej tożsamości Polaków.

 

Spotkanie z pisarką

W dniu 5.12.2023 r. gościliśmy w naszej szkole pisarkę - Panią Grażynę Bąkiewicz łodziankę, laureatkę nagrody IBBY, miłośniczkę historii. Autorka ta, poprzez swoją twórczość stara się przybliżać czytelnikom wiele nieznanych szerzej faktów historycznych, rozprawia się z powszechnie powtarzanymi mitami oraz przytacza anegdoty z minionych czasów. Jej teksty opowiadają nie tylko dzieje naszego kraju, ale też w dużej mierze historie z rejonu łódzkiego. Spotkanie odbyło się z uczniami klas IV – VIII i zostało zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną w Nowosolnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W STARYCH SKOSZEWACH

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.

 3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych.

4. W bibliotece należy zachować ciszę.

5. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów, korzystania z telefonów.

6. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.

7. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i przestrzegać go.

 

 

ZASADY WYPOŻYCZANIA ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH

1. Czytelnik może wypożyczyć książki jedynie na swoje nazwisko.

2. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres trzech tygodni.

3. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad lub z innych ważnych powodów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.

4. Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

5. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę lub oddać inną wskazaną przez bibliotekarza.

6. Uczniowie mogą wypożyczać książki na okres ferii i wakacji.

7. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI

1. Czytelnia jest miejscem cichej pracy, samokształcenia uczniów i nauczycieli.

2. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych.

3. Przeczytane książki oddaje się bibliotekarzowi.

4. Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu, jednak w uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do domu.

5. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z czytelni.

 

 

Regulamin wypożyczania i korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

 

 1. Podręczniki i materiały edukacyjne są zakupione w ramach dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej i są przeznaczone do użytku przez minimum trzy lata. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością odkupienia całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

 2. Podręczniki i materiały edukacyjne są gromadzone w bibliotece szkolnej.

 3. Biblioteka udostępnia podręczniki i materiały edukacyjne nieodpłatnie.

 4. Biblioteka przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

 5. Wychowawca klasy zbiera imienne podpisy rodziców uczniów, potwierdzające zapoznanie się przez nich z Regulaminem wypożyczania darmowych podręczników.

 6. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych. W przypadkach uzasadnionych np. gdy uczeń przystępuje do egzaminu poprawkowego, zwraca podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.

 7. Zwrot podręcznika warunkuje uzyskanie wpisu na karcie obiegowej, świadczącego o rozliczeniu się ucznia z biblioteką szkolną.

 8. Rodzice /opiekunowie odpowiadają materialnie za zniszczenie, uszkodzenie, zagubienie wypożyczonego podręcznika (materiałów edukacyjnych). Dyrektor szkoły może żądać odkupienia podręcznika przez Rodzica / Opiekuna prawnego. W przypadku nieokupienia podręcznika zagubionego lub trwale uszkodzonego Szkoła może wstąpić na drogę postępowania sądowego.

 9. Uczniowie klas I - III, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.

 10. Oddawany podręcznik nie może mieć cech znacznego zniszczenia:

 • brak stron,

 • brak materiałów dodatkowych załączonych do podręcznika fabrycznie

 • popisany,

 • porysowany,

 • poplamiony,

 • podarty,

 • zalany,

 • inne, utrudniające dalsze użytkowanie.

 

 

 

 

ODKRYWAMY ŁÓDŹ

Baedeker łódzki to przewodnik dla tych wszystkich, którzy chcieliby lepiej poznać nasze miasto. Na początek warto polecić artykuł Lit-trip po łódzku, czyli czytanie miasta – krótką wędrówkę literackimi śladami Łodzi. A potem sięgnąć po „Perkalowy Dybuk” Konrada Lewandowskiego, „Biednych ludzi z miasta Łodzi” Steva Sem-Sandberga, czy, „Tangieu ortodonto” Joanny Fabickiej. Przedstawione propozycje są tylko dla dorosłych czytelników. Z dziećmi możemy czytać te znajdujące się w szkolnej bibliotece.

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

                                                                               „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
                                                                                            jaką sobie ludzkość wymyśliła”

                                                                                             Wisława Szymborska

 

      30 września w naszej szkole obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto to zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Celem akcji jest promowanie głośnego czytania dzieciom, nabywanie przyjemności z czytania i słuchania, a także poczucia przynależności do społeczności czytelniczej.

   Czytanie rozwija  wyobraźnię, język i pamięć. Uczy myślenia, poprawia koncentrację, poszerza wiedzę, ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole, jest wspaniałym sposobem na spędzenie wolnego czasu.

 

O tym wszystkim przypomniał  również nasz zaproszony gość: Pani Bożena Pudlarz- kierownik biblioteki gminnej w Nowosolnej. Oprócz Pani kierownik  dzieciom czytali: Pani psycholog-K. Kowalczyk, Pan M. Pietrzyk- nauczyciel jęz. angielskiego. Uczniowie klas I- III chętnie i z uwagą słuchali czytanych pozycji książkowych: ,

 

Niezwykła historia Sebastiana Van Pirka, Włącz emocje, Jaś i Małgosia w wersji polsko – angielskiej.

Dzień Głośnego Czytania był również okazją do zaprezentowania nowości czytelniczych zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

                                                                    

                                                                                                   Bibliotekarz: I. Kosińska

bottom of page