top of page

21- 25 listopada - Szkolny Tydzień Tolerancji i Życzliwości

 

W dniach 21-25 listopada 2022 odbył się w naszej szkole Tydzień Tolerancji i Życzliwości. Rozpoczęliśmy go Światowym Dniem Życzliwości i Pozdrowień, którego symbolem jest kolor żółty.

 

 

Oczywiście nie zabrakło go w tym dniu w naszym ubiorze.  W ciągu całego tygodnia funkcjonowała  „Skrzynka życzliwości”, poprzez którą można było wysłać krótkie pozdrowienie lub list do osoby, której chcieliśmy okazać naszą serdeczność.

 

We wszystkich klasach odbyły się też zajęcia nt. tolerancji w kontekście poszanowania praw dziecka, praw człowieka, po których uczniowie wykonali prace plastyczne „Każdy z nas jest inny”- klasy I –III oraz  „Inny, nie znaczy gorszy” -klasy IV –VIII.

 

Monika Ruszkiewicz – pedagog szk.

bottom of page