top of page

Pracownicy Obsługi i Administracji

Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach im. Wł. Jagiełły zatrudnia następujących pracowników niepedagogicznych:

  • Jolanta Forma - Główny Księgowy, sekretarz szkoły, 

  • Katarzyna Jóźwiak - sekretarka,

Pozostałe niepedagogiczne stanowiska pracy:

  • woźne oddziałowe – 2 etaty

  • woźne szkolne, sprzątaczki – 3 ¼ etatu

  • dozorca-konserwator – 1etat

Inne stanowisko:

  • asystent nauczyciela świetlicy - ½ etatu

bottom of page