OBOWIĄZUJE OD 18 STYCZNIA 2021 ROKU

Praca świetlicy w okresie

zdalnego nauczania

Przerwy -oddziały

przedszkolne

Plan w trybie
hybrydowym

Rozkład dzwonków,
rozpoczynania lekcji

Procedura

Zarządzenie

-dni wolne

Zarządzenie Wójta

Informacja w zakresie RODO

Wytyczne GIS

Procedura -

bezpieczeństwo

Wytyczne MEN

Rozporządzenie - nauczanie zdalne

Praca zdalna

Procedura zdalnego nauczania

Informacja dla rodziców

Poradnik UODO dla szkół :

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania:

Oświadczenie 1-3

Oświadczenie zajęcia

specjalistyczne

Oświadczenie 4-7

Plan lekcji 4-8

Plan lekcji 1-3

Oświadczenie zawieszenia

zajęć

Oświadczenie kl.8

Zmiany od 25 maja

Konsultacje

Dyżury na korytarzu