top of page

AKTUALNE OD 1  WRZEŚNIA  2021 ROKU

Zarządzenie  w sprawie wprowadzenia Procedury kształcenia na odległość z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

Zarządzenie  w sprawie stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z  COVID-19 wraz z procedurą

Zasady organizacji pracy w oddziałach przedszkolnych w związku z sytuacją epidemiologiczną

Wytyczne MEN

bottom of page