Prezentacja MEN - GIS

Wytyczne GIS - MEN dla przedszkoli

Procedura szkolna

Wytyczne GIS - MEN dla szkół i placówek

Konsultacje w czasie pandemii

Zarządzenie - praca w oddziałach przedszkolnych

Zarządzenie - zasady organizacji pracy

Zarządzenie - zasady bezpieczeństwa

Nowelizacja rozporządzenia MEN

Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c

Rekomendacje GIS

Uzasadnienie nowelizacji

Uzasadnienie nowelizacji

Wytyczne GIS

SP im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach