top of page

PROGRAMY

Plan pracy szkoły 2019/20
Program Rozwoju szkoły 2018/19

I

Szkolny Program Wychowawczo-profilaktyczny 

I

Harmonogram działań wychowawczo-profilaktycznych

I

bottom of page