ob2327.png

Informacje dotyczace posiłków

Nieobecność dziecka należy zgłaszać

w dniu poprzedzającym dzień nieobecny do godziny 12.00,

SMS-em na numer telefonu komórkowego:

799-070-777

 

Wyżywienie w oddziałach przedszkolnych obejmuje
śniadanie z obiadem

oraz

oddzielnie podwieczorek

Wysokość opłat za korzystanie z posiłków

dla dzieci z oddziałów przedszkolnych

ustala się w kwocie 9,50 zł: tj.:

śniadanie -2,50 zł,

obiad - 4,50 zł,

podwieczorek -2,50

Opłaty za obiady dokonywane są 

do 15-ego danego miesiąca, z góry,

przelewem na rachunek bankowy:

Szkoła Podstawowa im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach

57 8781 0006 0030 0474 2000 0010

W treści przelewu należy wpisać:

- obiad (wyżywienie)

- imię i nazwisko dziecka

- grupa (np. 5-latki)

- opłata za miesiąc

Praca Oddziałów Przedszkolnych

w roku szkolnym 2021/2022:

grupa 3-latków "Sówki" 8.00-16.00

grupa 4-latków "Pszczółki" 7.00-17.00

grupa 5-latków "Jagódki" 7.00-17.00

grupa 6-latków A "Biedronki" 7.30-16.30

grupa 6-latków B "Motylki" 8.00-16.00

Grupa 4-latków w godzinach 7.00-8.00 i 16.00-17.00 jest w sali 101.

Grupa 6-latków A w godzinach 7.00-7.30 i 16.30-17.00 jest w sali 103.

Grupa 6-latków B w godzinach 7.00-8.00 i 16.00-17.00 jest w sali 103.

WAŻNE INFORMACJE

Przerwa wakacyjna w Oddziałach Przedszkolnych

Informujemy, że w czasie wakacji od 27 czerwca do 29 lipca 2022r. nasze oddziały przedszkolne nie pracują. W tym czasie Rodzice zapewniają opiekę dzieciom we własnym zakresie. Opiekę dla dzieci może zapewnić  w tym terminie inne przedszkole na terenie naszej gminy tj. w Lipinach jeżeli będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Informujemy jednocześnie, że od 01 sierpnia do 31 sierpnia 2022 r. przewiduje się pracę  2 grup przedszkolnych z liczbą miejsc wynoszącą 25 na jeden oddział. Posiłki w tym okresie będą zapewnione.

 

Dni adaptacyjne w Oddziałach Przedszkolnych

Dni adaptacyjne dla chętnych dzieci odbędą się 30 i 31 sierpnia w godzinach 9.00-12.00. Planowana jest na ten okres 1 grupa. W spotkaniu adaptacyjnym może uczestniczyć z dzieckiem tylko jeden rodzic/opiekun (osoba zdrowa bez objawów infekcji, która nie mieszka z osobą przebywająca na kwarantannie). Śniadanie i picie rodzic przygotowuje dziecku we własnym zakresie.

Ferie zimowe i przerwa wakacyja w Oddziałach Przedszkolnych.

Zarządzenie Wójta Gminy Nowosolna

 w sprawie określenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowosolna w roku szkolnym 2021/2022

Projekty realizowane przez przedszkole

w roku szkolnym 2021/2022

W tym roku przedszkolnym realizujemy następujące programy i innowacje:

WSZYSTKIE GRUPY:

  • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała";

  • Projekt " Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury"  - trzeci rok realizacji;

  • Ogólnopolski Program "Uczymy Dzieci Programować" - drugi rok realizacji;

PONAD TO:​

GRUPA SÓWKI:

  • "Było Sobie Przedszkole" - projekt pisania książek autorstwa M. Bączak z Publicznej S.P. OO. Bernardynów w Wiączyniu Dolnym;

GRUPA JAGÓDKI:

  • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Europa i Ja";

GRUPA BIEDRONKI:​

  • Innowacja "Przedszkolak odpowiedzialnym, samodzielnym i współpracującym uczniem w przyszłości" - wprowadzanie elementów Planu Daltońskiego;

  • "Było Sobie Przedszkole" - projekt pisania książek autorstwa M. Bączak z Publicznej S.P. OO. Bernardynów w Wiączyniu Dolnym;

  • Innowacja logopedyczna "W krainie sylab, głosek, liter" - autorstwa M. Rumockiej;

GRUPA MOTYLKI:​

  • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Gramy Zmysłami".