top of page

Praca Oddziałów Przedszkolnych

w roku szkolnym 2022/2023:

grupa 3-latków "Liski" 7.00-17.00

grupa 3/4-latków "Misie" 8.00-15.00

grupa 4/5-latków "Sówki" 8.00-15.00

grupa 5-latków "Pszczółki" 7.00-17.00

grupa 6-latków "Jagódki" 7.30-16.30

Grupa 3/4-latków w godzinach 7.00-8.00 i 15.00-17.00 jest w sali 101.

Grupa 4/5-latków  w godzinach 7.00-8.00 i 15.00-17.00 jest w sali 102.

Grupa 6-latków w godzinach 7.00-7.30 i 16.30-17.00 jest w sali 102.

W POZOSTAŁYCH GODZINACH GRUPY

PRZEBYWAJA W SWOICH SALACH.

Informacje dotyczace posiłków

Nieobecność dziecka należy zgłaszać

w dniu poprzedzającym dzień nieobecny do godziny 12.00,

SMS-em na numer telefonu komórkowego:

799-070-777

 

Wyżywienie w oddziałach przedszkolnych obejmuje
śniadanie z obiadem

oraz

oddzielnie podwieczorek

Wysokość opłat za korzystanie z posiłków

dla dzieci z oddziałów przedszkolnych

ustala się w kwocie 12 zł: tj.:

śniadanie -3 zł,

obiad - 5,50 zł,

podwieczorek -3,50

Opłaty za obiady dokonywane są 

do 15-ego danego miesiąca, z góry,

przelewem na rachunek bankowy:

Szkoła Podstawowa im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach

57 8781 0006 0030 0474 2000 0010

W treści przelewu należy wpisać:

- obiad (wyżywienie)

- imię i nazwisko dziecka

- grupa (np. 5-latki)

- opłata za miesiąc

ZARZĄDZENIE 
WÓJTA GMINY NOWOSOLNA
w sprawie określenia terminów przerw
w pracy oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych 
w roku szkolnym 2022/2023

bottom of page