top of page

Zbieraj baterie

O bateriach

Masowa produkcja urządzeń wymagających bezprzewodowego zasilania sprawiła, iż baterie oraz akumulatory są niezwykle powszechne i stosowane praktycznie w każdym gospodarstwie domowym. W 2018 roku na rynek Polski wprowadzono ok. 13 192 ton baterii i akumulatorów przenośnych (GIOŚ).

Co to jest bateria?

Bateria, w języku potocznym określa jedno lub więcej ogniw galwanicznych, które w wyniku reakcji elektrochemicznej, zmienia energię chemiczną w energię elektryczną. Baterie są źródłem prądu stałego i znajdują różnorodne zastosowanie w gospodarstwach domowych. Ogniwo galwaniczne to układ złożony z dwóch elektrod – dodatniej (KATODY) i ujemnej (ANODY) .

Jak działa?

W czasie pracy ogniwa galwanicznego na elektrodzie dodatniej (KATODA) zachodzi proces redukcji, a na elektrodzie ujemnej (ANODA) proces utleniania. Po podłączeniu go do urządzenia,
w obwodzie elektrycznym, od anody do katody, przepływają elektrony. Natomiast w elektrolicie, ładunek elektryczny przenoszony jest za pośrednictwem jonów dodatnich i ujemnych.

W gospodarstwach domowych wykorzystywane są dwa rodzaje ogniw galwanicznych:

  • Pierwotne – baterie (nieodnawialne, jednorazowe)

  • Wtórne – akumulatory (odnawialne, wielokrotnego użytku)

Należy pamiętać, aby :

  • Czytać instrukcję obsługi urządzeń zasilanych za pomocą baterii lub akumulatorów.

  • Dobierać baterie i akumulatory odpowiednie dla danego sprzętu.

  • Instalować ogniwo zgodnie z oznaczeniami biegunów (+) i (-).

  • Przechowywać baterie i akumulatory zgodnie z zaleceniami producenta.

  • Nie ładować baterii pierwotnych – ładowanie może spowodować eksplozję!

  • Nie przechowywać baterii i akumulatorów z przedmiotami metalowymi.

Dlaczego baterie są niebezpieczne?

Budowa ogniw pierwotnych (baterii jednorazowych)

Rozwój przemysłu oraz nowoczesnych technologii ułatwiających życie, staje się problemem nie tylko dla świata fauny i flory, ale także dla człowieka. W zastraszającym tempie postępuje degradacja środowiska i wydłuża się lista chorób cywilizacyjnych. Jednym z licznych zagrożeń jest problem odpadów, m.in. baterii.

Tradycyjne baterie cynkowo-węglowe przeznaczone są do zasilania urządzeń
o niewielkim poborze prądu (do 100 mA). Szersze zastosowanie mają trwalsze
i mocniejsze baterie alkaliczne (do 300 mA).

NIE WYRZUCAJ ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW DO KOSZA NA ŚMIECI!

Baterie to odpady niebezpieczne!!!

W bateriach zachodzą skomplikowane procesy chemiczne, w których udział biorą toksyczne pierwiastki. Szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka, stwarzają zawarte w bateriach metale ciężkie (m.in.: ołów, kadm, rtęć) oraz kwasy bądź zasady tworzące elektrolit, które mają właściwości żrące i korozyjne.

PRZECIĘTNIE W JEDNEJ TONIE ZUŻYTYCH BATERII ZNAJDUJE SIĘ: 3 KG RTĘCI,
0,5 KG KADMU ORAZ KILKA KILOGRAMÓW NIKLU I LITU.

Ołów - powoduje choroby w organizmach żywych, m.in.: uszkodzenia mózgu, choroby nerek i przewodu pokarmowego, neuropatię i nadciśnienie tętnicze.

Rtęć – bywa przyczyną masowych skażeń środowiska, zatruwa organizmy żywe;
u ludzi powoduje m.in.: uszkodzenia układu nerwowego, nerek, niewydolność oddechową, deformację kości.

Kadm – upośledza procesy zachodzące w organizmie, powodując, m.in.: uszkodzenia nerek, wątroby, osteoporozę, anemię i zmiany nowotworowe.

Nikiel – uszkadza błony śluzowe, powoduje zmiany w szpiku kostnym oraz może przyczynić się do rozwoju komórek nowotworowych.

Lit –powoduje obrzęk płuc, uszkadza układ nerwowy, pokarmowy, sercowo-naczyniowy, a także(ze względu na właściwości żrące) skórę człowieka.

SP im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce zgodnie z  

bottom of page