top of page

Projekty realizowane w roku przedszkolnym 2022/2023

  • „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” - ogólnopolski projekt edukacyjny

  • „Dotknij, poczuj, zobacz” – ogólnopolski projekt edukacyjny

  •  „Samodzielny jestem zuch, moje rączki idą w ruch .
    Ćwiczymy samodzielność z Marią Montessori” – innowacja pedagogiczna

Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE

URODZINY ALICJI

RODZINNE CZYTANIE