top of page

Europejski Tydzień Kodowania

CodeWeek  jest  społeczną inicjatywą , w ramach której europejskie państwa każdego roku organizują  wydarzenia  związane  z nauką programowania.

W 2020 roku Polska zajęła I Miejsce w rankingu, a ubiegłym roku zostało zorganizowane aż 15 tysięcy inicjatyw na terenie naszego kraju, w związku z czym  zajęliśmy V Miejsce.

Akcja co roku organizowana jest na terenie całej Europy i mogą uczestniczyć w niej wszyscy, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować naukę programowania.  

Nikogo nie trzeba przekonywać, iż nauka kodowania pomaga   uczniom w podniesieniu  poziomu kompetencji cyfrowych oraz zwiększa ich  szanse na odniesienie sukcesu w życiu osobistym i zawodowym

 

W dniach 8-23 października bieżącego roku  do tej inicjatywy, jak  w każdym roku,  przystąpili również uczniowie z naszej szkoły.

W akcję zaangażowali się nie tylko uczniowie klas I-VIII, ale również grupy przedszkolne. Zajęcia z kodowania odbywały się nie tylko na lekcjach informatyki, ale również na lekcjach matematyki, plastyki, wychowania fizycznego oraz w klasach I-III w ramach różnych lekcji.

Zarówno uczniowie jak i nauczyciele zdobywali Certyfikaty potwierdzające wzrost kompetencji cyfrowych bądź potwierdzenie zorganizowanej aktywności.

Dziękuję wszystkim uczniom i nauczycielom za ogromne zaangażowanie w inicjatywę.

Aneta Kramarz

bottom of page