Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2020

Bieżące informacje

Informacja o planowanym nauczaniu zdalnym w okresie 26.10.2020r.

do 8.11. 2020 w klasach 4-8


Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo!


W związku z wprowadzonymi kolejnymi ograniczeniami związanymi z epidemią, informujemy, iż od 26.10.2020r. do 8.11. 2020 w klasach 4-8 będzie prowadzone nauczanie zdalne, według planu obowiązującego w szkole. Poszczególne zajęcia będą prowadzone on-line w wymiarze 30 minut.


Uwzględniając Państwa sugestie informuję, iż religia, będzie realizowana poprzez wysyłanie materiałów, bez prowadzenia zajęć on-line. Lekcje w-f będą realizowane on-line w wymiarze 2h, pozostałe 2h jako przesłany materiał.


Dopuszcza się w szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu z dyrektorem lub wicedyrektorem oraz poinformowaniu uczniów, przesłanie dzieciom materiału bez przeprowadzenia zajęć on-line.


Zajęcia dodatkowe t. j. terapia pedagogiczna, zajęcia wyrównawcze, przygotowanie do egzaminu będą prowadzone on-line.
Nauczyciele prowadzący zajęcia w pozostałych kołach będą dla chętnych dzieci przesyłać materiały.


Część kół zainteresowań z klas 4-8 będzie realizowana w klasach 1-3 / ekologiczne, plastyczne, SKS/


Przedszkola oraz klasy 1-3 pracują normalnie czyli stacjonarnie.
Drobnej modyfikacji ulegnie plan lekcji klas 1-3. Informacja zostanie przekazana na librusie.


Biorąc pod uwagę obecny stan epidemiologiczny prosimy w miarę możliwości o ograniczenie czasu pobytu dzieci w świetlicy szkolnej.


Z poważaniem Z. Okońska


Dotychczasowe procedury szkolne w zakresie nauczania zdalnego zachowują swoją moc.

WITAMY W NASZEJ SZKOLE!
Kontakt z nami

Tel:  42 648-41-09, 42 671-46-68

e-mail: spskoszewy@wp.pl

Nasz adres:

Szkoła Podstawowa
im. Wł. Jagiełły

Stare Skoszewy 19

92-701 Łódź 35

Klauzula informacyjna RODO

Nauka w czasie pandemii

         Marzec 2019 na długo zapadnie nam w pamięci. To właśnie wtedy rozpoczęliśmy
kształcenie na odległość. Nagle, z dnia na dzień znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości,
nie wiedząc jak długo potrwa społeczna izolacja, kiedy spotkamy się z dziećmi w szkole
i tradycyjnie przeprowadzimy zajęcia. Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną w Polsce pojawiało się wiele pytań odnośnie pracy w nowym roku szkolnym. Przygotowywaliśmy się na różne warianty ̶  nauczanie zdalne, hybrydowe, stacjonarne. Minął jednak czas wakacji i zabrzmiał długo oczekiwany pierwszy dzwonek.


1 września, zgodnie z decyzją MEN, wróciliśmy do szkoły i tradycyjnie rozpoczęliśmy rok szkolny 2020/21. Z całą pewnością będzie to trudny i wyjątkowy ze względu na pandemię koronawirusa rok szkolny. W trosce jednak o zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci
 ̶  a to jest dla nas priorytet  ̶  organizujemy zajęcia oraz pobyt uczniów w Szkole Podstawowej w Starych Skoszewach zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN.

Aby ograniczyć kontakt dzieci na korytarzach i w szatniach opracowaliśmy tygodniowy rozkład zajęć z podziałem rozpoczęcia lekcji na dwie grupy, zmieniliśmy także rozkład dzwonków ̶  oddzielny dla kl. I- III oraz kl. IV-VIII. Podczas przerw dzieci naprzemiennie przebywają wraz z nauczycielami w swoich salach lub korzystając ze słonecznej pogody, pod opieką wychodzą na dwór. Przerwy obiadowe wydłużyliśmy do 30 minut, aby każdy uczeń, zachowując bezpieczną odległość na stołówce, zdążył zjeść posiłek.

 

Dzięki podjętym działaniom dzieci podzielone są na mniejsze grupy, nie spędzają przerw międzylekcyjnych w dużym skupisku. Wietrzymy także sale przed przyjściem dzieci do szkoły oraz po zakończeniu każdej lekcji. Staramy się, aby podczas zajęć, w miarę  możliwości, uczniowie siedzieli oddzielnie w ławkach, zachowując dystans. Opiekunowie pracowni usunęli również z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować. Już na początku roku szkolnego wychowawcy zapoznali dzieci z zasadami utrzymania higienicznych warunków pobytu w naszej szkole.

 

 

Uczniowie wiedzą, że przed wejściem na teren szkoły należy skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk oraz każdorazowo po wejściu do budynku ustawić się do pomiaru temperatury. Wciąż przypominamy o zasadach prawidłowego mycia rąk oraz dezynfekcji na szkolnych korytarzach. Nasi uczniowie mogą, nie muszą w sali lekcyjnej jak i poza nią używać osłony zakrywającej usta oraz nos. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasze dzieci poważnie traktują obecną sytuację i na ogół stosują się do procedur.

 

 

Duże obawy związane z powrotem do szkoły dotyczyły także przypadków, gdy dziecko źle się poczuje. Co wtedy? W takiej sytuacji ucznia obowiązuje izolacja i powiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów o konieczności odbioru dziecka ze szkoły. Wyznaczyliśmy do tego specjalną salę izolacyjną zaopatrzoną w środki higieny osobistej. W obecnej sytuacji rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci przed wejściem do szatni szkolnych. Z nauczycielami czy wychowawcą mogą się kontaktować za pomocą dziennika elektronicznego, osobiście po uzgodnieniu spotkania lub drogą mailową, a wszelką korespondencję do szkoły mogą zostawiać w  skrzynce pocztowej zamieszczonej przy wejściu głównym do budynku lub sekretariacie szkoły.

Praca w nowych warunkach nie należy do łatwych, ale podejmujemy wyzwanie. Staramy się, aby dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie w  trudnej rzeczywistości, w jakiej przyszło nam żyć. Mamy jednak nadzieję, że dotrwamy do końca roku szkolnego w murach naszej szkoły, w naszej skoszewskiej rodzinie. Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom życzymy dużo zdrowia, pogody ducha i wytrwałości w nowym roku szkolnym.

Aleksandra Pruszyńska

1/6
Szanowni Państwo,

    uprzejmie informuję, że Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wspólny list dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.

Załącznikiem do listu są Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Zostały one opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym. W wytycznych zostały wymienione obowiązki, jakie leżą po stronie pasażera, kierowcy i obsługi pojazdu oraz przedsiębiorcy w czasie korzystania z transportu zbiorowego. 

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

List MEN, MI, GIS

 

w sprawie bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkół

List Ministra Edukacji Narodowej

z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Prezentacja MEN i GIS 

Procedura szkolna

Wytyczne dla szkół i placówek

Zasady bezpieczeństwa w przedszkolach

1 września

Wytyczne GIS dla przedszkoli

Egzaminy ósmoklasisty

Serdecznie zapraszamy do zapoznania z wynikami  z Egzaminów ósmoklasistów  z bieżącego roku.

Kochani absolwenci!  Serdecznie Wam gratulujemy takich wyników i życzymy, aby każdy z Was dostał się do tej szkoły, o której marzył!

SP im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach